Åhus station

Järnvägen kom till Åhus via två bolag på 1880-talet. Först Gärds Härads Järnvägs (GJ) ångspårväg från Everöd till Åhus, därefter Kristianstads-Åhus Järnväg (CÅJ) 1886. Bolagen hade separata bangårdar och stationer. Nuvarande Åhus station tillhörde CÅJ och hette ursprungligen Åhus hamn.

GJ gick med i Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ) 1899. CÅJ köptes upp av Kristianstad-Hässleholms Järnvägar (CHJ) 1906. Nuvarande stationshuset byggdes 1912-13 efter ritningar av Kristianstads statsarkitekt PL Håkansson. CHJ köpte upp ÖSJ 1936 och trafiken i Åhus rationaliserades. Sträckan Everöd-Åhus lades ner och Åhus hamn bytte namn till Åhus station. CHJ förstatligades 1944.

Åhusbanan hade stor godstrafik, men även en del persontrafik där särskilt badtågen på sommaren var populära. Persontrafiken mellan Kristianstad och Åhus lades ner 1962, medan godstrafiken förblivit livaktig.

Mittemot stationen finns ett stort huskomplex som innehåller bland annat polishus och bibliotek.

Portalsida: Åhus
Externa länkar:
Platsens koordinater: 55.927291,14.300648
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 12 juni, 2013  

Kommentera