Alingsås station

Alingsås station ligger längs Västra stambanan (VSB). Järnvägstrafiken på denna del av stambanan inleddes 1857. Då var inte stationsbyggnaden helt färdigbyggd. Dubbelspår söderut från 1916, norrut först 1954. Elektrifiering 1926.

Pendeltågen mot Göteborg samt regional busstrafik finns i den intilliggande Alingsåsterminalen (bild 1, 2).

Under våren och sommaren 2013 breddades plattformen på stationen med omfattande banarbeten (bild).

Västtåget (bild) mellan Nässjö och Göteborg lämnar stationen riktning söderut. Mer information om stationen på Stationsinfo° och Järnhusen°.

Portalsida: Alingsås
Externa länkar: Wikipedia |
Karta & Street View: 57.927087,12.53245
Senast ändrad: 27 april, 2013  

Kommentera