Sida 1 av 6712345...102030...Sista »

Hässleholmsgården

Hässleholmsgården

Hässleholmsgården är en viktig plats för Hässleholm. Dels kulturhistoriskt, dels som ett aktivt centrum för förenings- och friluftslivet i staden.

Det är Hässleholmsgården som gett staden dess namn. Dåvarande ägarna, mor och son Amelie och August Ehrenborg, skänkte mark till byggandet av Södra stambanan och till det växande stationssamhället. Gården har anor till 1500-talet. Släkten Ehrenborg övertog gården 1734. Huvudbyggnaden är från 1819 medan flygelbyggnaderna byggdes på 1780-talet.

Hässleholmsgården gick i konkurs 1911 och efter ett antal ägarbyten tog ryttmästaren Ragnar Olson över 1917. Året därpå bodde den tyske generalen Erich Ludendorff några månader på gården. Här skrev han om sina erfarenheter från första världskriget – Mina minnen från kriget (1919).

Ragnar Olsson sålde 1930 gården till Herluw Pålsson, som i sin tur sålde fastigheten till Hässleholms stad 1964. Ägorna har omvandlats till ett friluftsområde som kommunen beskriver på sin webbplats: ”Här erbjuds en motionscentral med dusch och bastu, vandrarhem, varmvattenbad, bangolf, boule, utegym, elljusslingor och andra motionsaktiviteter. Till Hässleholmsgården förläggs en mängd olika arrangemang och utställningar. Skåneleden korsar anläggningen.”

Bangolfklubben Sjöviken IF har sin hemmaplan på Hässleholmsgården med två högklassiga 18-hålsbanor.

Hässleholms brandstation

Hässleholm brandstation

Huvudbrandstationen i Hässleholms kommun ligger vid Kommendörsgatan. I närheten finns golfbana och Hässleholmsgården. Detta läge är inte optimalt för att stationen ska kunna fungera som en huvudbrandstation för hela kommunen – inte bara för huvudorten.

För att kunna serva kommundelarna bättre har kommunen beslutat att utarbeta ett förslag om en ny brandstation på Krossgatan vid Trafikplats Stoby i östra Hässleholm.

Hässleholms kommun är som en skärgård av ganska stora samhällen. Det finns således brandstationer även i Bjärnum, Sösdala, Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Emmaljunga, Vittsjö, Röke och Ballingslöv.

Ellinge slott

Ellinge slott | Av jorchr (Eget arbete) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) eller CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Ellinge slotts historia sträcker långt tillbaka till medeltiden. Dock finns endast rester av 1200-talsborgen kvar. Slottet har genomgått omfattande ombyggnader. Stora förändringar genomfördes bland annat vid en stor ombyggnad på 1700-talet av Wilhelm Bennet. Den tidigare kringbyggda skånsk-danska borgen bröts upp och omvandlades till en herrgård av mer svenskt snitt.

I slutet av 1800-talet lät Fredrik Wrangel och hans hustru Ebba (född Piper) bygga en separat villa vid slottet. De flyttade in i villan och slottet var huvudsakligen obebott. Efter deras son Carl Gustaf Wrangels död 1948 såldes slottet till Ernst Wehtje j:r.

För närvarade (2017) ägs slottet av Wehtjes son son Mikael Wehtje. Slottsparken är öppen för besökare medan själva slottet kan endast bokas för gruppvisningar. Slottet kan hyras till bröllop och andra festligheter.

För finsmakare av starkare drycker är Ellinge en plats av betydelse. Här tillverkas sedan 2009 kvalitetsvodkan Purity Vodka. Eslöv har därmed sedan spritfabriken stängdes 1957 åter alkoholtillverkning av betydelse inom kommungränsen.

I bildgalleriet nedan finns Gerhard Burmans teckning av Ellinge från 1680-talet. Fotot från Svenska slott och herresäten: Skåne (1909).

Druvan Eslöv

Druvan Kavli Eslöv

Kavli Druvan i Eslöv är ett företag vars historia sträcker sig tillbaka till 1874 då Per Håkansson (1842-1918) startade tillverkning av ättikssprit. 1893 lanserades klassikern, desinfektionsmedlet Salubrin.

Efter Håkanssons död omvandlades företaget till det stiftelseägda AB P. Håkansson. Senare bytte företaget namn till Druvan. (Fabriksanläggningen ligger i kvarteret Druvan.) År 2000 bytte företaget till Dr Pers Food. Norska livsmedelsföretaget Kavli köpte Dr Pers Food 2011.

Salubrin såldes 1999 till Hardford & Schtoff (Numera Hardford AB). Salubrin tillverkas numera i Linköping.

Kavli Druvan i Eslöv är känt för sina senapsmärken som Hultbergs. Produktionen av Västerviks senap flyttades till Eslöv 2007. Johnny´s senap skapades av Johnny Andersson i Söderhamn. Andersson sålde märket till Druvan när han blev pensionär. Tillverkningen flyttades till Eslöv.

Livsmedelsgrannen Felix startade som ett dotterbolag till AB P. Håkansson.

Per Håkansson doktorerade i kemi och hade ett livslångt intresse för vetenskap och sjukvård. Utifrån hans testamente skapades en stiftelse för utdelning av forskningsbidrag. Vidare grundades ett sjukhem i Eslöv. Sjukhemmet var från 1940-talet verksamt i ”Eslövkungen” Christian E. Nilssons gamla villa på villagatan. Verksamheten såldes 2005 till Partnergruppen.

Gamla spritfabriken Eslöv

Gamla spritfabriken Eslöv

Gamla spritfabriken i Eslöv är en fascinerande plats, inte enbart rent arkitektoniskt och industrihistoriskt, utan även för hur den sedan 1957 nerlagda fabriken har över decennierna lyckats undgå att rivas. Till skillnad från många andra industrihistoriskt värdefulla byggnader i mycket bättre skick, som rivits efter förhastade eller opportunistiska beslut, har spritfabriken levt vidare och förfallit under olika myndigheters beskydd.

Spritfabriken uppfördes ursprungligen 1904 som mjölkpulverfabriken AB Siccator. Verksamheten ändrades 1910 till sprittillverkning av Skånsk Spritförädling AB. Företaget förstatligades 1917 när det köptes upp av AB Vin & Spritcentralen.

Likt många andra industrier med monopolliknande ägarförhållanden koncentrerades tillverkningen alltmer. Från 1800-talets tusentals små brännerier fanns det vid mitten av 1950-talet endast 8 fabriker kvar i landet. Koncentrationen accelererade ytterligare när fabriken i Eslöv stängdes.

Sedan dess har byggnaderna används till olika ändamål som lager, utställningar, svartklubbar mm. Planer på att sanera området och till exempel bygga bostäder har lanserats genom åren och i lokalpressen har man då kunnat läsa om att nu är det dags för rivning.

Senaste idén är att delar av den delvis ruinliknande fastigheten ska byggas om för att kulturskolan ska kunna få mer ändamålsenliga lokaler. Kulturskolan huserar sedan många år i Gamla rådhuset.

Nuvarande ägare är kommunala Eslövs Bostads AB.

Sprittillverkning har genom historien varit en skånsk paradgren och numera har Eslövs kommun åter en världsledande sprittillverkare. Purity Vodka producerar sin kvalitetsvodka i en gammal ekonomibyggnad som tillhör Ellinge slott.

Lagerhuset, Eslöv

Lagerhuset, Eslöv

Under slutet av första världskriget byggde svenska myndigheter upp ett system med lagerbyggnader för spannmål. Av de nio lagerhusen finns tre kvar, varav ett i Eslöv.

Lagerhusen ritades av Carl Forsell och Gunnar Asplund. Eslövs kommun köpte 1984 byggnaden av Svenska Lagerhus AB. Därefter stod lagret och förföll tills kommunen sålde vidare till Midroc, som byggde om huset till bostadsrättslägenheter. De nya invånarna kunde flytta in 2008.

Eslövs allmänning

Eslövs allmänning

Eslövs allmänning är ett naturreservat i centrala Eslöv. Allmänningen var från början gemensam betesmark. När staden växte utarbetades planer för bebyggelse. Området ansågs dock ha högt geologiskt värde som tydlig jordartsgräns – mötet mellan slättens bördiga moränlera och Mellanskånes blockrika morän. Området blev naturreservat 1919. Reservatet utökades 2010.

Sedan allmänningen blivit naturreservat har växtligheten helt ändrat karaktär: från busk- och trädfattig betesmark till att från 1960-talet ha utvecklats till ädellövskog.

Allmänningen gick under namnet Tåbelund, namngivet efter kjempekvinnan Taabe, som enligt sägnen ska ha bott här. På allmänningen fanns även en gammal ek, Gylde Eg. Den som passerade eken gjorde bäst i att hälsa på trädet för att inte drabbas av otur och motgångar.

På allmänningen finns den s.k. Hundramannastenen. Namnet kommer från tiden före sjukkassorna när föreningar skapades med ett hundratal medlemmar för att kunna ge bistånd till behövande. Föreningarna träffades ibland för större festligheter och området kring stenen var troligen en plats för sådana fester.

Runt stenen hålls en mindre yta öppen för att påminna om hur allmänningen såg ut när den användes till bete.

Eslöv gamla brandstationen

Eslöv gamla brandstationen

Brandstationen i Eslöv flyttade 1957 från Villagatan till nybyggda lokaler vid Gröna torg. Under årens lopp gjordes en del om- och tillbyggnader, som ny vagnhall (1977) och nya logement (1982).

Eslöv brandstation

Eslöv brandstation

Tidigare låg Eslövs brandstation vid Gröna torg i centrum. Denna byggnad uppfyllde inte moderna krav och började förfalla. Det var bättre att bygga nytt. Nya stationen placerades utanför centrum vid väg 113. Brandstationen invigdes 2014.

Distrikt Eslöv är Räddningstjänsten Syds nordligaste distrikt.

På andra sidan ett obebyggt fält finns en Drive-In McDonalds för de som kanske vill följa trafiken på väg 113 och aktiviteten hos Räddningstjänsten på brandstationen.

Eslöv Nya vattentornet

Eslöv Nya vattentornet

Nya vattentornet kom att ersätta det gamla när dess kapacitet inte räckte till för det växande Eslöv. Nya vattentornet byggdes i Allmänningen. Tornet invigdes 1968.

Väderförhållandena var märkliga vid Utflyktsveriges expedition till vattentornet i Allmänningskogen sommaren 2015. Himlen och tornet hade samma färg, vilket innebar att tornet helt enkelt försvann i himmeln. Se bildspelet nedan.

Eslöv Gamla vattentornet

Eslöv gamla vattentornet

Gamla vattentornet i Eslöv togs i drift 1905 efter ritningar av C.A. Ambrosius. Tornet byggdes i armerad betong, är 38 meter med en diameter på 7 meter. Tornet byggdes av privata intressenter. Eslövs köping köpte tornet efter några år.

Eslöv växte och tornet räckte inte till för den ökade vattenkonsumtionen. Det togs ur drift när ett nytt vattentorn stod färdigt på Allmänningen 1969.

Tornet har haft olika ägare sedan 1969, vilket bland annat har medfört att det klarat sig från rivning.

Eslövs leksaksmuseum

Eslövs leksaksmuseum

Eslövs leksaksmuseum invigdes 2011 av Johan Glans. Eldsjälarna bakom museet är far och son Stig Sundberg och Håkan Sundberg.

I lokalerna finns många olika slags leksaker: Barbiedockor, tennsoldater, smurfar, Lego mm. Störst uppmärksamhet får troligen modelljärnvägen.

Museet breddade verksamheten 2016, då en historisk avdelning om anrika Eslövsföretaget Åkermans invigdes. Museet kan numera beskrivas även som ett industrihistoriska museum.

Österkyrkan Eslöv

Österkyrkan, Eslöv

Österkyrkan i Eslöv byggdes 1897 som Missionsföreningen Betel. Under slutet av 1900-taket och 2000-talet ökade det ekumeniska samarbetet. EFS missionsförening inledde verksamhet i huset som bytte namn till Österkyrkan.

Badhusparken, Eslöv

Badhusparken, Eslöv

Det finns inget badhus i Badhusparken mer, då det har rivits. Detta skedde 1970, samma år som det nya badhuset, Karlsrobadet invigdes.

Numera finns bland annat en lekplats i parken. Televerkets station omvandlades till ett Ungdomens hus. Huset öppnade 2002. Efter några år bytte det namn till Mötesplats 0413. 2011 flyttades verksamheten till Östergatan 23A och i samband med detta byttes namnet till Gasverket.

Vid Utflyktsveriges besök 2009 fanns i parken några konstverk som skapats från döda almar. Det ena konstverket, ”Tre träd i flöde” eller ”Standing People” av Lars Borin, invigdes 2004.

Den andra skulpturen var ett motorsågskonstverk av Sören Niklasson. Träskulpturen föreställde antingen stadens kände son, finansmannen Erik Penser eller hans far Wilhelm Penser.

Silo, Eslöv

Silo Eslöv

Silon på Kvarngatan i Eslöv byggdes 1964 av AB Carl Engström. Kapacitet: 300 ton/cylindrisk kapsel, 40-150 ton/stjärnkapsel.

Eslöv ligger i en rik jordbruksbygd, vilket bland annat medfört att det tidigare fanns ytterligare en stor silo i staden. Den låg på Bruksgatan fram till rivningen 2012.

Källa: Silor – Landskapets landmärken: Inventering och dokumentation av spannmålssilor i Skåne (2012)

Eslöv Kupan

Eslöv Kupan

Kupan i Eslöv ligger i morra delen av centrum, en bit ifrån Föreningstorget. Kupan var stängt den dagen då utflykt fotograferade.

Föreningstorget Eslöv

Föreningstorget Eslöv

Föreningstorget ligger i den norra delen av centrala Eslöv. Vid norra delen av torget finns polishuset. På torget ligger Anderssons gatukök. Utflykt åt en bra burgare vid sitt besök. Trivsam inredning.

Mellan grillen och polishuset står skulpturen Vattenlek (1972) av Thure Thörn.

Eslöv polishuset

Eslöv polishuset

I Eslöv finns Polisen sedan 1967 i en byggnad vid Föreningstorget. Polisen har dock sagt upp hyreskontraktet och detta förhandlingsutspel resulterade i att de måste flytta ut senast 30 juni 2017.

På Föreningstorget finns skulpturen Vattenlek (1972) av Thure Thörn.

Sida 1 av 6712345...102030...Sista »