Teasertweets och ompaketerade tweets

Det här är en uppföljande artikel till bloggposten Tweets är mer än rubriker. Diskussionen i den här posten är fokuserad framför allt på tweets som produceras av informationsproducenter som tidningar och förvaltningar.

I posten Tweets är mer än rubriker utgick jag från en bloggpost av Hampus Brynolf som handlade om hur sällan följare klickar på länkar som finns i en tweet. Utifrån siffror att endast ett par hundra personer utav 600 000 följare klickade länkar i ett flöde kunde läsaren dra slutsatsen att en tweet bör innehålla så mycket bra eller spännande information som möjligt för att följaren ska kunna bestämma sig för att ta sig besväret att klicka på länken och (särskilt när det gäller mobiltelefoner) vänta en stund på byte av applikation och nerladdningstider för att komma åt den länkade sidan/ objektet.

En tweetfilosofi som bygger på att berätta så mycket som möjligt står i skarp kontrast till att locka läsaren till att klicka på länken genom att göra själva tweeten spännande och lockande, dvs formulera tweeten som ett slags teaser. Informationstweeten kan då ställas mot teasertweeten.

Som följare har jag stött på en del finurligt och skickligt formulerade tweets som gör det mycket svårt att inte av ren nyfiken se efter vad som döljer sig. De flesta teasertweets är dock mer av formatet att hela huvudpoängen inte sägs rent ut, vilket i många fall inte hade varit särskilt svårt att åtgärda med en mer fullständigt berättande tweet. En teasertweet kan till exempel vara formulerad som att något märkligt berättas, men inte var denna märkliga händelse har inträffat. Alltså: – Klicka och hela historien kommer att visa sig.

Ibland kan tweeten ge intryck av att vara en oinspirerad formulerad teaser av det faktum att en rubrik från en artikel, bloggpost eller inlägg på Facebook helt enkelt har med automatik skickats iväg till Twitter för att leda läsaren till artikeln/ bloggposten.

Jag undrar om inte många potentiella läsare går förlorade för informationsproducenter som medier och förvaltningar när rubrikerna/ tweetsen är formulerade som ena halvan av ett påstående eller att viktig information sparas till huvudartikeln. Anledningen till denna tanke är det faktum att många användare har ordentliga flöden, där en överhoppad tweet lätt kan kompenseras med otaliga andra.

Ompaketering av tweets

Twitter har den praktiska möjligheten att en tweet kan återges i sin helhet eller i mer eller mindre modifierad form. Det är därmed möjligt för en följare att på olika sätt ”bättra på” en originaltweet. En twittrare kan för sina följare ge mer informativa varianter än originaltweetarens tweet. En frånvarande plats kan infogas och retweetarens följare kan välja att läsa mer eller nöja sig med den utvecklade/ ompaketerade tweeten.

Vad är då poängen med ompaketerade tweets jämfört med en enkel retweet?
Ett möjligt skäl kan vara att ompaketeraren kan bygga upp en verksamhet som respekterad ”kurator” eller kompilator. Med ett allt växande flöde av informationsbitar kommer antagligen kompilatorer (mer eller mindre automatiserade) att bli alltmer efterfrågade. För twittrare som producerar en hel del egna informationsbitar fyller däremot kompilerandet inte någon egentlig funktion mer än möjligtvis som en metod för arkivering.

Utflyktsverige har under ett par veckor experimenterat med ompaketering, vilket är ett relativt enkelt och föga tidskrävande arbete, men det är och kommer aldrig att bli en huvudverksamhet för Utflyktsverige. Huvudverksamheten för Utflyktsverige är sajten med samma namn.

Kommentera