Om bloggen

Bloggen fungerar som utvecklarblogg till huvudsajten Utflykt Sverige. På bloggen kommenteras utöver utvecklingen av huvudsajten även frågor om utvecklingen av turismsatsningar på nätet, utvecklandet av WordPress samt frågor om tekniska hjälpmedel som kameror, mobiltelefoner etc.

Kommentera