Kategoriarkiv: Onlinekartor

Mapillary toppbild 2015

Dokumentera världen med Mapillary

(Den här bloggposten uppdateras efterhand. Ändringar redovisas i slutet av posten.)

Mapillary är en tjänst för att crowdsourca gatubilder till kartor där bilderna görs allmänt tillgängliga med en generös Creative Commons-licens (BY-SA). Det låter som ett tilltalande koncept för en verksamhet som Utflyktsverige. Bloggen tar sig därmed en närmare titt på tjänsten.

Bloggposten består utöver inledningen och avslutningen av fyra huvuddelar: 1) Appar, användare och användande av appen; 2) Publicering på Mapillary och andra sajter; 3) Mer om Mapillary; 4) Mapillary jämfört med Google Street View.

Appar, användare och användande av appen

Installera app och registrera användare

Att crowdsourca bilder med en rejäl Creative Commons-licens låter som en god idé, men hur har det Malmö- och Los Angelesbaserade företaget gått tillväga?

För att kunna genomföra idén har Mapillary utvecklat appar för att vem som helst i hela världen med en någorlunda modern smartphone ska kunna dokumentera sin omvärld med hjälp av mobilens inbyggda kamera. Fotografierna organiseras i så kallade bildsekvenser som laddas upp till Mapillarys karttjänst. Alla publicerade bildsekvenser läggs ut på en gemensam världskarta.

För närvarande finns appar för Iphone, Android, Windows Phone och Amazon Kindle.

Med telefonappen installerad blir det dags att skapa användarkonto och användarnamn. Detta sker enkelt genom registrering av e-post, användarnamn samt lösenord. Varje användare får en egen användarprofilsida där bland annat uppladdade bildsekvenser listas. Se till exempel Utflyktsverigeanknutne användaren travellers sida.

Skapa bildsekvenser

Mapillary Screen
Foto av PeeWee32, CC-BY-SA

Bilden visar hur skärmen med val av bildsekvens ser ut i Android. Gränssnittet kan se något annorlunda ut i de andra apparna.

Fotografier som tas med hjälp av Mapillarys app samlas i olika bildsekvenser. För att påbörja en ny bildsekvens trycks +knappen. Det finns två huvudalternativ för bildsekvenser:

a) Panoramasekvens: Fotografen står stilla medan kameran rör sig runt horisonten.

b) Rörlig bildsekvens: Fotografen och kameran befinner sig i rörelse. För rörlig bildsekvens finns ytterligare ett val ifall bilderna tas manuellt av fotografen eller om bilderna tas efter ett visst, förutbestämt tidsintervall.

En bildsekvens avslutas när en ny sekvens påbörjas. Detta sker som sagt med ett klick på +knappen.

Uppladdning av bilder

Innan bilderna laddas upp till Mapillary kan fotografen titta på varje enskild bild och besluta 1) om bilden ska laddas upp eller raderas; 2) om bilden ska kopieras till mobilens eget fotogalleri; 3) om bildens ska delas på något socialt nätverk. En kopia av bilden sparas i fotogalleriet om bilden delas.

Nu kan bilderna laddas upp till Mapillarys servrar. Som förval kan bilderna endast skickas om mobilen är uppkopplad till ett Wifi-nät. Det är givetvis även möjligt att skicka bilderna via telefonens mobila internet.

Fotografierna laddas upp genom att läggas i en uppladdningskö. Det är enkelt att följa processen. Alla bilder som inte specifikt valts ut för att sparas eller delas raderas. Efter en stund kommer ett besked via e-post om att bilderna är nu tillgängliga på kartan.

Publicering på Mapillary och andra sajter

Hur ser det färdiga resultatet ut för de olika bildsekvenserna?

De publicerade bildsekvenserna finns på Mapillarys webbplats, men det går även att visa en inbäddad bildsekvens på andra webbsidor. Det är möjligt att titta närmare på de olika typerna av bildsekvenser på denna bloggsida.

Bildsekvens med manuell fotografering

I det första fallet är det tidigare Sävsjö Stadshotell i fokus. De enskilda fotona i bildsekvensen har tagits var för sig. Notera att aktuell bildsekvens är röd medan andra sekvenser på kartan är blå.

Som startbild syns ett foto med en stor vägskylt samt gamla Stadshotellet till höger. Att startbilden även är den första bilden i bildsekvensen syns genom att det endast finns en uppåtriktad pil i bildens vänstra hörn. Ett klick på pilen och vi rör oss till nästa foto i bildsekvensen. I detta foto finns även en nedåtriktad pil, vilket betyder att det finns minst en bild före det synliga fotot i bildsekvensen. Efter ett flitigt klickande på uppåt-framåt knappen nås det sista fotot i sekvensen. Detta foto har således endast en nedåt-bakåt-pil.

Känns den inbäddade kartan/ fotot för litet går det att klicka på den gröna texten under fotografiet. Bilden och kartan visas då i större format på Mapillarys webbplats. Här går det också att zooma in och ut ur bilderna med hjälp av plus- och minusknapparna.

Panoramasekvens

Det andra exemplet är en panoramasekvens från Stora Torget. Notera att aktuell bildsekvens är röd och andra bildsekvenser på kartan är blå. Panoramasekvensen visas som en röd punkt då den i motsats till de andra sekvenserna inte har någon särskild utsträckning.

En närmare titt på startfotot visar både uppåt-framåt-pilen och nedåt-bakåt-pilen, vilket betyder att startbilden inte är den första eller sista bilden i själva panoramasekvensen. Väljer man pilen uppåt svänger kameran i en riktning medan nedåtpilen svänger kameran i andra riktningen. I båda fallen leder ett antal klick till att bildspelet hamnar på första eller sista bilden i sekvensen.

I panoramasekvensen finns ännu ett sätt att röra sig mellan bilderna. De vita ringarna i bilden visar var andra bilder ansluter till den aktuella bilden. Ringarna kopplar samman bilder som inte ens behöver ingå i samma bildsekvens. Det är alltså i den här panoramasekvensen möjligt att se sig omkring på två olika sätt.

Bildsekvenser med fasta tidsintervall

I det tredje exemplet med promenader till och från järnvägsstationen har bildsekvenserna skapats med fasta tidsintervall mellan fotografierna. Det valda tidsintervallet är två sekunder och då mobilen (Lumia 1020) tar nästan tre sekunder på sig att behandla bilden har det gått ungefär 5 sekunder mellan varje foto i bildsekvensen. Bilderna har tagits med mobilen kontinuerligt riktad framåt under promenaden. I det första exemplet riktades kameran mot en fast punkt/ byggnad. I det aktuella exemplet är kameran hela tiden riktad i promenadens riktning, dvs. framåt.

Bildsekvensen startar i torgets ena hörn med utblick endast rakt fram. Väl framme vid korsningen ansluter andra bildsekvenser och det blir möjligt att se sig omkring…

I korsningen dyker det nämligen upp nya ikoner bland navigeringsknapparna. Först en vänsterpil som betyder att det går att svänga ner för gatan till vänster längs en annan bildsekvens! Det går alltså att byta sekvenser som ett tåg växlas in på olika spår.

Den andra ikonen liknar symbolen för U-sväng och betyder just det. Det går att byta till en bildsekvens som går i motsatt riktning.

Bildsekvenser med cykel och bil

I den här genomgången finns inga bildsekvenser tagna med cykel eller bil. Till dessa bildsekvenser behövs någon form av fast montering. Ett flertal monteringsexempel finns presenterade på användaren PeeWee32:s webbsida. (Sidan är på holländska)

Mer om Mapillary

Dokumentera platser över tid

I Mapillary är det möjligt att dokumentera världen även över tid. Inget hindrar en annan mobilfotograf från att i juli skapa en bildsekvens från torget till järnvägsstationen i Sävsjö. Bildsekvenserna visar samma område – men vid olika årstider.

Utflyktsverige har precis börjat med Mapillary, det finns inget bra exempel i den här genomgången med bildsekvenser vid olika tidpunkter. Detta kommer dock att succesivt ändras när bloggposten åldras. Som exempel på förändring över tid har en byggarbetsplats i Sävsjö valts. Grundarbetena och bottenplatten i den nya fastigheten var klara vid det första fototillfället i februari 2015. Tyvärr är det mesta täckt av snö, men grunden finns där under snön. När bygget återupptas kommer Utflyktsverige att dokumentera förändringarna. Själva platsen fotograferas vid varje tillfälle som en panoramasekvens från samma punkt.

Det går att se sig omkring med hjälp av pilknapparna och de vita ringarna.

I mars satte arbetet med bygget igång igen. Här är en dokumentation av bygget 8 mars.

Bildsekvenserna skapar en gemensam värld

Världen är mycket större än ett par bildsekvenser från Sävsjö. Det kan vara dags att se vad andra kartografer och upptäcktsresande bidrar med.

Användaren travellers bildsekvenser skapar tillsammans med alla andra användares bildsekvenser en gemensam värld av crowdsourcade gatuvyer. Denna värld kan utforskas på en världskarta på Mapillarys webbplats. För att titta på en bildsekvens måste man ”klicka ner” sig en ganska bra bit i kartan innan ett klick på linjen eller punkten resulterar i att själva bildsekvensen poppar upp. Det finns en genväg till Sverige.

Riktigt fascinerande är den globala floden över allt som händer på Mapillary: Global activity.

Bildsekvenser som är för långa för att klickas fram bild efter bild kan ses i en sammanhängande ”sekvensfilm”. Ett exempel från en bilresa i Kaukasus. Klicka på playknappen under fotot.

Mapillary jämfört med Google Street View

Mapillary är ett crowdsourcat alternativ till Google Street View med ett par viktiga skillnader:

– Google Street Views fotograferingsturer planeras centralt och utförs med upp till flera års mellanrum. | Fotograferandet för Mapillary sker utan central planering och en plats kan dokumenteras mycket oftare.

– I mindre orter utanför de större städerna fotograferar Google oftast endast viktigare genomfartsvägar. | I Mapillary kan vem som helst fotografera ett samhälle så detaljerat som önskvärt.

– Google har avancerade kameror som fotograferar 360° på varje enskild plats. | Platserna i Mapillary dokumenteras med mobilkameror som fångar in endast en mindre del av omgivningen med varje enskilt fotografi. För att få med 360° måste ett flertal foton tas. Dessa bilder sammanställs sedan automatiskt till ett panorama på Mapillarys webbplats.

– Bilderna på Google Street View visas tillsammans med Google Maps. | Mapillary har OpenStreetMap som förval, men det är möjligt att visa bildsekvenser på andra kartalternativ.

– Google bestämmer hur Street Views bilder får visas och användas. | Mapillarys foton har Creative Commons-licensen BY-SA – samma licens som bland annat Wikipedia har.

Avslutning

I den här bloggposten gjordes en genomgång av grunderna för bild- och karttjänsten Mapillary. Det bestående intrycket är att Mapillary kan vara mycket användbart för olika typer av verksamheter inom till exempel turism- och besöksnäringarna.

Det kan också vara stimulerande för enskilda personer att kunna dokumentera sin omvärld med relativt små resurser. Att crowdsourca gatuvyer är dessutom en utmärkt anledning till att vara ute i friska luften.

Till sist en film av Mapillary:

Ändringar

Bloggposten publicerades 8/2 2015

Om ”sekvensfilm” om bilresa i Kaukasus 13/2

Google introducerar place pages

Bild på platssidan för Zürichs centralstation.
(Bilden är från Googleblog)

Google meddelar att de har skapat ett system med sidor för platser på Google maps. Dessa platser är lättillgängliga med tydliga webbadresser för sevärda platser. Turning Torso hittar man då på adressen http://maps.google.com/places/-turning-torso.

Av Googles egna exempel kan man även se att hela städer som Tokyo får en egen sida eller adress. I städerna kan sedan viktiga och intressanta platser ges en egen platssida (som t. ex. Zürichs centralstation) som fylls med innehåll från framför allt Wikipedia och Panoramio.

Mer information finns på bloggen OUseful.info, där man kan läsa mer om att adresserna finns i två olika versioner: en för människor och en för maskiner.

Detta är en mycket spännande utveckling även för Sverige. Staden Lund har platsadressen http://maps.google.com/places/sverige/lund och dess universitet http://maps.google.com/places/sverige/lund/-lunds-universitet.

Denna nya indelning av den fysiska världen kommer även att implementeras på utflyktsverige. Troligtvis med länkar från olika platser till Googles motsvarande sida.