Citadellet Landskrona Slott

Fler bilder: 1, 2, 3, 4

Fästningen i Landskrona byggdes 1549-1559. Befästningen kom i svensk ägo efter freden 1658. Stora ombyggnader genomfördes på 1660- och 70-talen. Nya stora ombyggnader påbörjades under 1740-talet. Ombyggnaderna fortskred till slutet av 1780-talet.

Från 1700-talet började man hålla fångar på citadellet och 1827 skapades en avdelning för livstidsfångar. 1870 upphörde citadellet att vara befästning. En stor brand utbröt 1886. 1902 inrättades en tvångsarbetsanstalt för kvinnor. 1936 påbörjas en omfattande renovering. 1940 avslutades tiden som fängelse/ tvångsarbetsanstalt och militären övertog anläggningen. I slutet av kriget fram till början av 1950-talet fungerade citadellet som flyktingförläggning.

1971 påbörjades en omfattande renovering. 1984 invigdes Stiftelsen Skånehantverk.

Numera hålls olika typer av arrangemang på slottet. Läs mer på citadellet.com. På hemsidan finns även en bra översikt° över citadellets historia.

Citadellet förvaltas av Statens fastighetsverk. Läs mer på webbplatsen°.

Portalsida: Landskrona
Externa länkar: Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.87312,12.822912
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 3 december, 2012  

Kommentera