Dalby kyrka

Dalby kyrka

Dalby Heligkorskyrka var domkyrka tills en ny domkyrka byggdes i Lund. Det finns en del spännande historier om kyrkan, varav en återberättas av Linné:

”Här var en stor och gammal kyrka, på vilkens västra sida en liten och djupare kraftskyrka var byggd, uti vilken stora gamla träbilder, munkestolar och andra påviska relikvier bevarades. Här voro pelare av fast cote quartzosa eller flissten. På andra sidan av denna kyrka sades gången vara igenmurad, vilken går valvd och murad under jorden till Lund hela milen, men jag skulle tro, att han ginge genare väg till den strax norr om liggande kongsladugården, där munkarne ofelbart haft sitt residens.”

Det finns många sällsamheter som ännu inte har lösts ens av de skarpsinnigaste forskarna.

Portalsida: Dalby
Externa länkar: Linnés skånska resa 9 juni, Bengans historiasida om kyrkan | Wikipedia | Kyrkokartan |
Platsens koordinater: 55.664249,13.344173
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 29 september, 2014  
Filmens text: Slätten, som sträcker sig åt Lund, Malmö och Trälleborg, begyntes här vid Dalby och föreställte ett Kanaans land, betäckt med de härligaste åkrar och den skönaste säd, så långt ögonen kunde se.

Kommentera