Arkitektur & byggnadskonst

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Huskvarna kyrka

Kyrkan byggdes 1907-1908 efter ritningar av Birger Damstedt. En stor del av kostnaderna och arbetskraften stod företaget Husqvarna Vapenfabriks AB och dess direktör Wilhelm Tham […]

Klockstapeln Jönköping

Likt ett främmande rymdskepp vakar klockstapeln över Jönköping. Klockstapeln fanns ursprungligen i Norra Solberga i Nässjö kommun. Församlingen byggde en ny kyrka i början av […]

Slottsvillan Huskvarna

Villan byggdes 1895-1896 som disponentvilla åt Wilhelm Tham. Arkitekt var Fredrik Sundbärg. Numera är villan hotell. (Hotellets hemsida°)

Sida 1 av 11