arkiv

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Bryggaren & Spötorget, Västervik

Bryggaren & Spötorget, Västervik

En viktig del av Västerviks kulturliv som stadsbiblioteket och visarkivet finns samlat i huskomplexet Bryggaren. Tidigare låg det ett bryggeri vid det då trekantiga torget. […]

Folkets Hus, Landskrona

Folkets Hus i Landskrona ligger längs Eriksgatan; huvudingången finns på Säbygatan 16 (hemsida°). I det stora komplexet finns Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona (hemsida°). I kvarteret […]

Jönköpings stadsarkiv

Jönköpings stadsarkiv (hemsida°) ligger i anslutning till stadsbiblioteket och länsmuseet. I byggnaden finns även Jönköpings läns folkrörelsearkiv° samt en stadshistorisk utställning.

Malmö stadsarkiv

Stadsarkivet ligger på Isbergs gata 13 i hamnen. Information om besökstider mm finns på arkivets hemsida.

Tomelilla kulturhus

Tomelilla kulturhus på Centralgatan 13 öppnade 2008 efter en renovering av den välkända konsthallen och biblioteket som invigdes ursprungligen 1965 efter ritningar av arkitekterna Jan […]

Utvandrarnas Hus, Växjö

Utvandrarnas hus (hemsida°) uppfördes 1968 i museiparken efter ritningar av Bent Jörgen Jörgensen. Museet byggdes ut 1984. Museet innehåller ett arkiv med material från utvandrade […]

Sida 1 av 11