blogg

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Huskvarna stadshus och bibliotek

Huskvarna var stad från 1911 till sammanslagningen med Jönköpings 1971. I stadshuset finns en del av kommunens förvaltningar. Huset anses slitet och ett nytt hus […]

Höörs turistbyrå

Sedan maj 2010 finns turistbyrån i nya lokaler. Turistbyrån har en blogg och är även representerad på facebook och twitter.

Jönköpings stadsbibliotek

Stadsbiblioteket ligger i en byggnad från 1969, som är ritad av Jan Wallinder. Bibliotekets hemsida° samt blogg°. På fasaden finns ett minnestavla över Dag Hammarskjöld.

Kristianstads stadsbibliotek

Kristianstads stadsbibliotek (hemsida°) finns sedan 1965 i lokaler som ritats av Bror Thornberg. Kristianstad är en stor kommun, utöver stadsbiblioteket finns 11 biblioteks-filialer, två utlåningsstationer […]

Landskrona stadsbibliotek

Landskrona brandstation invigdes 1906. Arkitekt var Fredrik Sundbärg. På 1950-talet gjordes en del tillbygnader. När biblioteket invigdes 1999 fick byggnaderna nya funktioner. Mer om husets […]

Ljungby Kommunbibliotek

Ljungby Kommunbiblioteks nuvarande byggnad stod klar 1982. Huset ritades av Jan Wallinder. En genomgripande invändig renovering genomfördes 2009-2010. Läs mer om öppettider mm på bibliotekets […]

Nässjö Järnvägsmuseum

Självklart finns ett järnvägsmuseum i en järnvägsknut som Nässjö! Museet finns i en av de gamla lokstallarna. Läs mer på museets hemsida°.

Residenset i Malmö

Landshövdingens residens i Malmö ligger vid Stortorget och är granne med Rådhuset. Byggnaden bestod ursprungligen av två separata byggnader som slogs samman vid en ombyggnad […]

Trelleborgs bibliotek

Trelleborgs stadsbibliotek ligger centralt vid stadsparken och busstationen. Läs mer om biblioteket på kommunens webbplats° och om bibliotekets verksamhet med personalens egna ord på bloggen […]

Älmhults bibliotek & Kulturhuset Blohmé

Ett kulturcentrum i Älmhult är Kulturhuet Blohmé och biblioteket. Här finns utöver biblioteket ett konstgalleri och ett skolmuseum. Mer information på Konstföreningens hemsida° och bibliotekets […]

Östergötlands länsmuseum

Muséets webbplats°. Nuvarande byggnaden stod klar 1939. Arkitekter: Nils Ahrbom och Helge Zimdal. Mer information om muséet, som drivs av Stiftelsen Östgötlands länsmuséeum°, finns på […]

Sida 1 av 11