borg

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Trelleborgen

I samband med markarbetena inför bostadsbyggande i slutet av 1980-talet upptäcktes Trelleborgen – en vikingatida befästningsanläggning. Med denna upptäckt löstes problemet med ortnamnet Trelleborg. Den […]

Sida 1 av 11