bro

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 212

Broar vid Strömsholmen, Västervik

Broar vid Strömsholmen, Västervik

Strömsholmen knyts samman med fastlandet med två broar över Lilla Strömmen. Mellan Strömsholmen och Slottsholmen finns endast en bro över Stora Strömmen. Denna bro är […]

Broar över Hörbyån

I Hörbyån möts brobyggnadsteknik från olika århundraden.

Bron över ån Nossan

Lite utanför Herrljunga samhälle vid hembygdsparken korsar Storgatan ån Nossan.

Bäveån & broar, Uddevalla

Bäveån är inte väldigt bred och i de centrala delarna finns ett flertal broar över ån. Särskilt intressanta är kanske järnbron som ersatte den äldre […]

Eksjö turistbyrå

Turistbyrån, Eksjö

Eksjö turistbyrå ligger i gamla trästaden på Norra Storgatan vid Eksjöån. Storgatan går längs den urgamla Östra Holvägen. Nuvarande bron över ån är från 1815. […]

Elite Hotel Savoy, Malmö

Savoy uppstod ur en omfattande ombyggnad 1912-1914 av Hotel Horn inför Baltiska utställningen. Även Hamngatan och Mälarbron över kanalen rustades upp för att ge besökarna […]

Gamla bron, Broby

Vägen mot Glimåkra går över bron vid Helge å. Gamla bron har fotograferats från Nya bron.

Gerdska ström, Alingsås

Gerdska ström eller Lillån flyter genom centrala Alingsås och bildar bland annat gräns mellan Lilla torget och Stora torget.Strax väster om centrum rinner ån samman […]

Getabäck

Livet kring Getabäck och i Loshult var mycket livligare då riksgränsen mellan Sverige och Danmark gick här. Platsen hade fortfarande betydelse hundra år efter Skåne […]

Getabäck: Hemresan

Getabäck - hemresan

Linné passerade Getabäck även på vägen hem till Uppsala.

Herrgårdsparken med Tempelbron

Tempelbron över Bruzaån är Mariannelunds kännetecken. I den trivsamma parken finns även en utomhusscen. Vid Utflyktsveriges besök visade sig Bruzaån vara torrlagd! Tempelbron kom därmed […]

Järnvägsbro Ringvägen, Lund

Järnvägsbron över Ringvägen är från 1936 och ett av få minnesmärke från Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ) (från 1919 Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg LLTJ). Det går fortfarande godståg på […]

Kommungräns Burlöv-Malmö

Kommungräns Malmö-Burlöv

Kommungränsen mellan Malmö och Burlöv går längs Kalinaån och Sege å. Bron över ån heter Kalinebron.

Ljungby elektricitetsverk

Ljungbys elverk vid Lagan byggdes 1908-1910 efter ritningar av arkitektbyrån Qvist & Gjers. Elverket byggdes i kommunal regi; det är fortfarande i drift och kommunalägt. […]

Nissan vid järnvägsbron, Gislaved

En av stenarna från Solsystemmodellen ligger vid Nissan nära gamla järnvägsbron. Numera går det inga tåg till Gislaved. Det är tack vare Nissan som Gislaved […]

Nolhaga slott, Alingsås

Nolhaga slott är mest känt för att vara basen för Jonas Alströmers experiment ment med potatisodling och fåruppfödning. Det var på Nolhagas ägor och på […]

Ohs Bruks kraftstation

Ohs Bruks kraftstation

O(h)sån är cirka 5,5 kilometer lång och rinner mellan Rusken och sjön Lyen. Vid Rusken finns en kraftstation. En stenbro leder över ån. Herrgården ligger […]

Prästängen & Driveån, Osby

Prästängen ligger mellan kyrkan och Osbysjön. Driveån rinner ut i Osbysjön. Ordet os betyder åmynning så Osby betyder byn vid åmynningen – i det här […]

Slutpunkt för MLJ, Malmö

Malmö-Limhamns Järnväg byggdes ursprungligen för godstrafik, framför allt till och från Cementfabriken i Limhamn. Banan öppnade för trafik i december 1889. Med snabbt ökande befolkning […]

Säveåns mynning i Mjörn

Vid Säveåns mynning finns en bro samt en mindre småbåtshamn. Hälsans stig (skylt) passerar bron. Från mynningen är det nära till Tallen. På bron har […]

Sida 1 av 212