energiproduktion

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Barsebäcks kärnkraftverk

Barsebäcks kärnkraftverk

Barsebäck är mest känt för sitt numera nedlagda kärnkraftverk (reaktor 1 stängdes 1999 och reaktor 2 stängdes 2005). Det var tillåtet att filma kraftverket från […]

Ljungby elektricitetsverk

Ljungbys elverk vid Lagan byggdes 1908-1910 efter ritningar av arkitektbyrån Qvist & Gjers. Elverket byggdes i kommunal regi; det är fortfarande i drift och kommunalägt. […]

Sida 1 av 11