gymnasieskola

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Aleholm, Sävsjö

Aleholmsskolan är Sävsjös gymnasieskola. Under läsåret 2014-2015 erbjuds följande program: Barn och fritid, Ekonomi, Industritekniska, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel, Samhällsvetenskap, Teknik, Vård och omsorg, Gymnasiesärskola, […]

Fenix kunskapscentrum, Vaggeryd

På Fenix kunskapscentrum vid Verner Malmstens väg finns gymnasieskola, vuxenutbildning och folkbibliotek (bibliotekets hemsida°). Gymnasieskolan (hemsida°) har 2013 både yrkesinriktade och högskoleförberedande program: * Barn- […]

Gislaveds bibliotek & gymnasium

Ombyggnaden av biblioteket blev så lyckat att Gislaveds bibliotek utsågs till Årets bibliotek 2008! Bibliotekets hemsida°. Gymnasiets hemsida°. Gymnasieeleverna har tillgång till sportlokalerna i det […]

Hultsfreds gymnasium

Hultsfreds gymnasium ligger i anslutning till biblioteket. Skolans hemsida°. Vid ingången står skulpturen Kunskapens träd (1961) av Bengt-Olof Hennius. Statyn används i skolans logotype.

Hässleholms tekniska skola

Skolan firar 100-års jubileum 2012. Skolan grundades på initiativ av Arvid Hultgren. Från början drevs skolan privat, men övergick 1933 i kommunal regi. Numera är […]

Klippans bibliotek & konsthall

Klippans bibliotek ligger längs Storgatan som en del av ett större huskomplex som även innefattar Åbyskolan (hemsida°). Läs mer om öppettider och evenemang på bibliotekets […]

Linnéskolan, Hässleholm

Likt Linnéängen har skolan fått sitt namn efter Carl von Linnés genomresa den 27 juli 1749. (Läs mer om denna dag på artikeln om Linnéängen.) […]

Margretegärdeskolan, Uddevalla

Som namnet antyder ligger skolan vid Margretegärdeparken. På en väggskylt på en yttervägg får man reda på följande: ”Margretegärde folkskola för pojkar invigdes 1882. Skolhuset […]

Naturbruksgymnasiet i Osby

Naturbruksgymnasiet (hemsida°) firade 100-års jubileum i november 2012! Skolan har riksintag och de flesta eleverna bor på internat på skolan. För närvarande (2012) har skolan […]

Nya Idas skola Jönköping

Byggnaden stod färdig 1963 som yrkesskola. Huset ritades av Boo D:sson Widéns arkitektkontor, handläggare var arkitekten Lars Löfstedt. Numera ingår Idas skola som ”Hus 3” […]

Per Brahegymnasiet

Läroverket ritades av August Atterström och stod klar 1913. Byggnaden ersatte den tidigare läroverksbyggnaden, vilken byggdes om till rådhus. Läs mer om skolans historia° på […]

Polhemskolan, Lund

Polhemskolan är ett kommunalt gymnasium med över 2 000 elever. Gymnasiet växte fram när Lunds tekniska skola flyttade 1961 till nya lokaler efter ritningar av […]

Svalöfs gymnasium, Svalöv

Skolan grundades ursprungligen som en lantmannaskola och hade fram till 1946 Fridhems folkhögskola som huvudman. Numera drivs skolan av Svalövs kommun. Skolan har internat och […]

Söderportgymnasiet, Kristianstad

Söderportgymnasiet byggdes på platsen för den tidigare Södra stadsporten. Byggnaden invigdes 1875. Sedan dess har skolan genomgått flera om- och tillbyggnader – särskilt efter en […]

Vimmerby gymnasium

Vimmerby gymnasium har utvecklats från den ursprungliga Statens samrealskola från 1908, arkitekt Georg A. Nilsson. Med enhetsskolan bytte skolan namn till Tullportskolan. Läsåret 1990-1991 inrättades […]

Väggaskolan, Karlshamn

Väggaskolan är ett intressant verk i svensk arkitekturhistoria. Skolan byggdes ursprungligen under åren 1912-1918 som realskola. Det är Gunnar Apslunds första betydande verk. Asplund kom […]

Östanåskolan, Eksjö

Östanåskolan, Eksjö

Östanåskolan utgör en del av Eksjö gymnasium, där de andra skolenheterna består av Storegårdsskolan och Nova på gamla I 12-området. Östanåskolan byggdes ursprungligen år 1910-1911 […]

Österportgymnasiet, Ystad

Österportskolan, Ystad

Österportgymnasiet kan spåra sin historia tillbaka till 1605 som Ystads latinskola. Därefter har skolan varit trivialskola, lärdomsskola, allmänt läroverk och gymnasium. Skolan ingick fram till […]

Östrabo skola & teater, Uddevalla

Östrabo var ett eget gymnasium till 2002 då den nuvarande organisationen för Uddevalla gymnasium skapades. Östrabo utgör två delar av Uddevalla gymnasium (webbplats°). På Östrabo […]

Sida 1 av 11