hembygdspark

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 212

Apladalen

Hembygdsparken Apladalen är känd från Apladalsvisan° samt för betongskulpturgruppen gjord av Harry Weidmann. Betong är känsligt för kyla och fukt och skulpturgruppen hålls inomhus under […]

Broby hembygdspark

Broby hembygdsuseum öppnade 1921. Parken som ligger längs Helge å drivs av Göinge hembygdsförening, som grundades 1918. Parken är stor och innehåller ett flertal historiska […]

Forngården, Vetlanda

Forngården öppnades 1936 efter att Hembygdsföreningen Njudung fått marken från kommunen. Till parken flyttades ett par hus som stått i en hembygdspark i Västra Folkparken. […]

Gästgivarhagen hembygdspark, Vimmerby

Gästgivarhagen är en lämplig plats för ett hembygdsmuseum då det finns ett vikingatida gravfält med närmare 400 gravar. Gästgivarhagens hembygdspark började byggas upp när det […]

Götene fornpark

Götene fornpark

Götene fornpark invigdes 1951. I parken, som ligger längs Skogsvägen, finns ett antal värdefulla byggnader som fraktats till platsen från den omkringliggande bygden. I parken […]

Hembygdsgården, Mariannelund

Hembygdsgården ligger vid Västra Storgatan med huvudentré vid Hembygdsgatan. Hembygdsgården drivs av Mariannelunds och Hässleby Hembygdsförening. Föreningen bildades 1928 och redan första året flyttades det […]

Hembygdsgården, Mullsjö

Nykyrke Hembygds och Fornminnesförening grundades 1950. Föreningens husbestånd består bland annat av Mullsjös första skola och lärarbostad. Fler bilder: Entré, kryddträdgård. På byggnaderna finns kortare […]

Hembygdsparken Sävsjö

Hembygdsparken, tidigare Fornminnesparken, ramas in av Hembygdsvägen, Djurgårdsgatan och Östra Parkgatan. I parken finns bland annat ett antal byggnader från Sävsjö stad och närliggande socknar. […]

Hembygdsparken, Gislaved

Hembygdsparken har varit verksam sedan 1946 på Tingstensområdet. Parkens första byggnad var Tingstensstugan som uppfördes på området 1845. På området finns Orrastugan med ett skolmuseum. […]

Hembygdsparken, Habo

Hembygdsparken i Habo på Munkvägen 23 drivs av Habo-Gustav Adolfs Hembygdsförening. Efter ombyggnad av den centrala webbplatsen hembygd.se fungerar inte längre föreningens gamla sidor och […]

Hembygdsparken, Hässleholm

I Hembygdsparken, som drivs av Västra Göinges hembygdsförening°, finns mycket att se: från rekonstruerade stenåldersgravar till goda bakelser i Kaffestugan°. Fler bilder: I parken finns […]

Hembygdsparken, Ljungby

Hembygdsparken ligger vid Lagan.

Hembygdsparken, Markaryd

Markaryds hembygdspark ligger vid Jetesjön. I parken finns bland annat dansbana, en ryggåsstuga från 1700-talet och Ediinska paviljongen. I parken finns även en minnessten över […]

Hembygdsparken, Skillingaryd

Hembygdsparken i Skillingaryd finns i ett kvarter som avgränsas av Sturegatan, Björkgatan, Västra Vasagatan och Hembygdsgatan. Parken har adressen Sturegatan 52. Parken drivs av Tofteryd-Hagshults […]

Herrljunga hembygdspark

Herrljunga hembygdspark ligger på en sluttning vid Haraberget ner mot ån Nossan. Parken grundades 1942 och här finns ett 15-tal bygnader som sockenskolan, Herrljungas första […]

Hultsfreds hembygdspark

Hultsfreds hembygdspark grundades 1934 på mark som frigjorts genom sänkning av sjön Hulingen. Under åren har man tagit hit olika byggnader och byggnadsdetaljer såson tex […]

Klippans hembygdsförening

Klippans hembygdsförening är verksam sedan 1933, under nuvarande namn sedan 1959. Föreningens hemsida°. Klippans hembygdsförening flyttade sina byggnader och verksamhet till Elfdalen vid Vedbyvägen 1987-1988. […]

Korskullen camping & hembygdspark

Hembygdsföreningen S:t Ragnhilds gille började genast efter bildandet 1918 att samla byggnader för en lokal hembygdspark. Bland annat följande byggnader har under åren transporterats till […]

Museiparken, Växjö

Museiparken ligger längs stationsområdets södra sida. Här finns ett antal hitforslade byggnader såsom en ryggåsstuga, en väderkvarn samt gamla Domprostgården. Huset byggdes 1750 och fungerade […]

Mönsterås hembygdsmuseum

Mönsteras hembygdsmuseum

Mönsterås hembygdsmuseum är ett sevärt utflyktsmål vid ett besök i Mönsterås. Hembygdsmuseet har byggts upp kring hembygdsgården Älgerumsgården. Gården ägs av kommunen och disponeras sedan […]

Sida 1 av 212