hovrätt

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Göta hovrätt

Göta hovrätt inrättades 1634. Byggandet av hovrättens huvudbyggnad påbörjades år 1639 med ritningar troligen av Simon de la Vallée. Hovrätten flyttade in 1650 trots att […]

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Nya hovätten invigdes 2009. Byggnaden ritades av arkitekten Kim Holst Jensen (mest känd kanske för Den svarta diamanten – tillbyggnaden av Kungliga biblioteket i Köpenhamn). […]

Sida 1 av 11