kanal

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Broar vid Strömsholmen, Västervik

Broar vid Strömsholmen, Västervik

Strömsholmen knyts samman med fastlandet med två broar över Lilla Strömmen. Mellan Strömsholmen och Slottsholmen finns endast en bro över Stora Strömmen. Denna bro är […]

Frans Suells hamn, Malmö

Frans Suell har spelat en central roll (1744-1817) för Malmös utveckling. Av särskild betydelse var konstruktionen av hamnen 1775. Tidigare hade fartygen fått ligga en […]

Göta kanal, Söderköping

Göta kanal, Söderköping

Göta kanal passerar Söderköping. Kanalen invigdes 1832. Slussen har en lyfthöjd på 2,4 meter. Vid Utflyktsveriges besök låg kanalbolagets M/S Diana förtöjd vid kajen. Söderköpings […]

Kinda kanal vid Nykvarn

Kinda kanal sträcker sig mellan sjöarna Åsunden och Roxen. Av farledens 90 kilometer är 46 kilometer grävd kanal. Det finns en mycket informativ webbplats° om […]

Motala (SkR)

Motala

Ett långvarigt projekt i Linnés fotspår börjar närma sig sitt slut. Då kan det vara trevligt med en belöning från glassrestaurangen Två små hus vid […]

Motala hamn och turistbyrå

Hamnen i Motala° ligger där Göta kanal mynnar ut i Vättern. I hamnen ligger AB Göta kanalbolags° huvudkontor, som även inrymmer stadens turistbyrå°. Ångbåten på […]

Sida 1 av 11