miljöskandal

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Vallarna fd BT Kemi, Teckomatorp

Rekreationsområdet Vallarna i västra Teckomatorp är det framgångsrika resultatet av saneringen av det gamla BT Kemi-området. På platsen låg ursprungligen Sockerbolagets saftstation för betor. Fabriken […]

Sida 1 av 11