minnessten

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 3123

”Dubbelminnessten”, Nässjö

Dubbelminnessten, Nässjö

I Nässjö stadspark, vid Ingsbergssjöns norra strand, finns en mäktig minnessten. Stenen är till minne av både en person och av en kollektiv försvarsaktion. Stenen […]

Bastionen Konungen, Kristianstad

Bastionen Konungen är en restauration från 1993-1994 på hur fästningen såg ut omkring 1760-1780. Det är spännande att med hjälp av bastionen försöka föreställa sig […]

Café Villa Utsikten, Karlshamn

”Där utsikten är avsikten”. Citet är taget från Caféets hemsida°. Villa utsikten byggdes ursprungligen år 1860 som sommarstuga. Verandatillbyggnaden och caféverksamheten har tillkommit senare. Caféet […]

Fd Residenset, Kristianstad

Kristianstads län skapades 1719. Därmed skulle det även finnas ett residens för landshövdingen. Under närmare 150 år flyttade residenset vid ett par tillfällen, men inget […]

Gamla Torg, Ljungby

Ljungby växte fram kring Gamla Torg. Här låg Gästgivaregården som bland annat drevs av den legendariska Märta Ljungberg (1656-1741). En minnessten har rests över Ljungberg […]

Gamla torg, Örkelljunga

I samband med Kungens Eriksgata 1983 rustades Gamla torg upp. Citykyrkan har renoverat och är verksam i gamla gästgivaregården (hemsida°). På andra sidan Storgatan finns […]

Garnisonsparken Kirseberg

Stenen har rests till minne för de kvinnor som bränts som häxor på platsen under åren 1543-1663. På Terra Scaniae kan man läsa om Johanne […]

Grenna Kulturgård

I Grenna Kulturgård, som invigdes 2002, finns bland annat Gränna Bibliotek, Gränna turistbyrå, Gränna bio samt Grenna museum. Framför kulturgården finns en minnesten från Gustav […]

Grännabergets Friluftsmuseum

Grännabergets Friluftsmuseum grundades 1919 och drevs av Grenna hembygdsförening, som hade grundats redan 1912. År 1977 skapades Stiftelsen Grenna Museum, som tog över verksamheten. Klockstapeln […]

Götene fornpark

Götene fornpark

Götene fornpark invigdes 1951. I parken, som ligger längs Skogsvägen, finns ett antal värdefulla byggnader som fraktats till platsen från den omkringliggande bygden. I parken […]

Hasselbacken & Dyrehaven, Uddevalla

Parkområdet nedanför Uddevalla kyrka vid Bäveån består av två olika parker: Hasselbacken på kyrkosidan av ån och Dyrehaven. Parkerna bands samman i början av 60-talet […]

Hembygdsparken, Gislaved

Hembygdsparken har varit verksam sedan 1946 på Tingstensområdet. Parkens första byggnad var Tingstensstugan som uppfördes på området 1845. På området finns Orrastugan med ett skolmuseum. […]

Hembygdsparken, Markaryd

Markaryds hembygdspark ligger vid Jetesjön. I parken finns bland annat dansbana, en ryggåsstuga från 1700-talet och Ediinska paviljongen. I parken finns även en minnessten över […]

Herrgården Lessebo bruk

Herrgården Lessebo bruk

Vid infarten till Lessebo bruk ligger herrgården. Vid gården finns en sten rest till minne av Johan Lorentz Aschan (1772-1856) ”Lessebos nydanare”.

Hultsfreds hembygdspark

Hultsfreds hembygdspark grundades 1934 på mark som frigjorts genom sänkning av sjön Hulingen. Under åren har man tagit hit olika byggnader och byggnadsdetaljer såson tex […]

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Kristianstad har tagit över de gamla regementeskasernerna som fram till 1994 inhyste P6 Norra skånska regementet. Detta pansarregemente uppstod 1963 ur Norra skånska […]

ITolvan, Eksjö

ITolvan, Eksjö

ITolv är namnet på det område där Norra Smålands regemente (I 12) hade sina kaserner, byggda 1916-1920, fram till utflyttning år 1994. På en informationsskylt […]

Järnvägsparken, Töreboda

Järnvägsparken, Töreboda

Töreboda uppkom tack vare järnvägen och kanalen. Stadens centrala park ligger vid järnvägsstationen och heter Järnvägsparken. Parken anlades av baningenjören Johan Lars Grönvall. I parken […]

Kommunhus, Båstad

Kommunhuset, Båstad

Båstads kommunhus ligger något ovanför huvudgatan, vilket ger en fin utsikt. Framför kommunhuset finns en minnessten från Konungens och Drottningens Eriksgata 1983.

Linnéängen, Hässleholm

Linnéängen utgör tillsammans med Galgbacken ett spännande rekreationsområde i Hässleholm. Namnet Linnéängen kommer från att Carl von Linné passerade området den 27 juli 1749 under […]

Sida 1 av 3123