museum

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 4 av 41234

Tingshuset & Tingstorget, Ängelholm

Den äldre delen av tingshuset byggdes 1860-61 och byggdes kraftigt om på 1920-talet. Den nya kanslibyggnaden tillkom 1954-56. De båda byggnaderna bands samman med en […]

Tomarps Kungsgård

Tomarps Kungsgård ligger strax norr om Kvidinge. Tomarp var från 1680 översteboställe för Norra skånska kavalleriregementet och det finns en utställning om denna tid. Norra […]

Trelleborgen

I samband med markarbetena inför bostadsbyggande i slutet av 1980-talet upptäcktes Trelleborgen – en vikingatida befästningsanläggning. Med denna upptäckt löstes problemet med ortnamnet Trelleborg. Den […]

Tändsticksmuseet Jönköping

Tändsticksmuseet ligger i Tändsticksområdet i en byggnad från 1845. Museets hemsida°.

Ulricehamns museum

Ulricehamns museum ligger mellan Missionskyrkan och Ulricehamns kyrka. Museet fungerar numera mest som lokal för tillfälliga utställningar. Samlingarna har flyttats till en gammal industribyggnad i […]

Utvandrarnas Hus, Växjö

Utvandrarnas hus (hemsida°) uppfördes 1968 i museiparken efter ritningar av Bent Jörgen Jörgensen. Museet byggdes ut 1984. Museet innehåller ett arkiv med material från utvandrade […]

Vetlanda museum

Vetlanda museum är ett museum framför allt för konst och lokalhistoria. Museet grundades 1970 och finns sedan 1985 i det gamla tingshuset. Tingshuset är från […]

Västerviks museum

Västerviks museum

Västerviks museum har växt fram ur Tjustbygdens Kulturhistoriska förening, som bildades 1917. I samband med Västerviks 500-årsjubileum 1933 byggdes museet efter ritningar av arkitekten och […]

Åhus museum & turistbyrå

Sedan våren 2013 delar turistbyrån lokaler med Åhus museum i det sk Rådhuset vid Torget. Rådhuset kan ha fungerat som rådhus innan Åhus förlorade sina […]

Älmhults bibliotek & Kulturhuset Blohmé

Ett kulturcentrum i Älmhult är Kulturhuet Blohmé och biblioteket. Här finns utöver biblioteket ett konstgalleri och ett skolmuseum. Mer information på Konstföreningens hemsida° och bibliotekets […]

Ängelholms sjukhus

Från 1870 öppnades Länslazarettet i Engelholm. Under årens lopp byggdes sjukhuset ut och fick allt mer specialiserade uppgifter, men under de senaste åren har en […]

Östergötlands länsmuseum

Muséets webbplats°. Nuvarande byggnaden stod klar 1939. Arkitekter: Nils Ahrbom och Helge Zimdal. Mer information om muséet, som drivs av Stiftelsen Östgötlands länsmuséeum°, finns på […]

Österlens museum, Simrishamn

Museets samlingar byggdes upp genom grundandet av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne (1916). Redan 1917 öppnade föreningen ett litet museum i Raabska […]

Sida 4 av 41234