runsten

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Alvesta kyrka

Stenkyrkan uppfördes på 1450 och 1460-talen. Klockstapeln är från 1700-talet. Interiörbilder: 1, 2, 3, 4, 5, 6 På kyrkogården finne ett par runstenar. Bild 1, […]

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka ligger vid Stora torget. Kyrktornet uppfördes 1784 och nuvarande kyrkobyggnaden byggdes 1887-1889. Arkitekt Johan Fredrik Åbom. Kyrkan byggdes om 1942-43. I samband med […]

Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark

I samband med grundandet av stadsparken uppstod även tanken att skapa ett ”Skansen” för norra Småland. Eldsjälen i detta arbete var ingenjören och kulturvårdaren Algot […]

Kulturen, Lund

Kulturen ligger vid Tegnérsplatsen. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige grundades 1882 av Georg Karlin och ett par av hans studiekamrater. År 1890 köptes fastigheten med […]

Kvilleken

Kvilleken, Vimmerby kommun

Kvilleken i Rumskulla socken, Vimmerby kommun är möjligen den äldsta eken i Norden. Den är även den största. Sedan 2008 är området kring eken skyddat […]

Myresjö gamla kyrka

Myresjö gamla kyrka

Myresjö gamla kyrka byggdes som de andra Njudungskyrkorna under 1100-talet. På grund av den stora befolkningstillväxten under 1800-talet byggdes en ny kyrka och gamla kyrkan […]

Runstenskullen, Lund

I den östra delen av Universitetsplatsen finns en trevlig plats för alla runstensintresserade. Vid bysten av den berömde historikern Sven Lagerbring finns en liten kulle […]

S:t Laurentii kyrka, Söderköping

Sankt Laurentii (eller Sankt Lars) kyrka byggdes på 1200-talet men förstördes efter en omfattande brand 1494. Den restaurerade kyrkan stod klar 1497, nu i formen […]

S:t Nicolai kyrka, Sölvesborg

Nuvarande kyrkan uppfördes i slutet av 1200-talet. Tornet är från 1300-talet (bild) och de invändiga kalkmålningarna från 1400-talet. Kyrkan var stängd för renovering vid Utflyktsveriges […]

Sankt Sigfrids källa, Vallsjö

Sankt Sigfrids källa är belägen mellan gamla landsvägen och Vallsjön en bit sydväst om Vallsjö gamla kyrka. Enligt legenden vägrade bönderna i trakten ge vatten […]

Vallsjö gamla kyrka

Vallsjö kyrka är en av Njudungskyrkorna kring Sävsjö och Vetlanda. Dessa byggdes under 1100-talet i en romansk stil som inspirerats av domkyrkobygget i Lund. Predrikstolen […]

Vattenledningsparken, Eksjö

Vattenledningsparken, Eksjö

Vattenledningsparken ligger längs Storegårdsgatan. I parken finns en del intressant att se på som en musikestrad och en runsten. På runstenen står det: ”…göra denna […]

Vetlanda Konstförening & Apoteksparken

Vetlanda Konstförening grundades 1949 och har sedan 1986 sina utställningslokaler i det gamla apotekshuset från 1852. Läs mer om föreningen och aktuella utställningar på föreningens […]

Sida 1 av 11