sluss

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Göta kanal, Söderköping

Göta kanal, Söderköping

Göta kanal passerar Söderköping. Kanalen invigdes 1832. Slussen har en lyfthöjd på 2,4 meter. Vid Utflyktsveriges besök låg kanalbolagets M/S Diana förtöjd vid kajen. Söderköpings […]

Kinda kanal vid Nykvarn

Kinda kanal sträcker sig mellan sjöarna Åsunden och Roxen. Av farledens 90 kilometer är 46 kilometer grävd kanal. Det finns en mycket informativ webbplats° om […]

Sida 1 av 11