Statligt byggnadsminne

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Fd Residenset, Kristianstad

Kristianstads län skapades 1719. Därmed skulle det även finnas ett residens för landshövdingen. Under närmare 150 år flyttade residenset vid ett par tillfällen, men inget […]

Lunds universitets historiska museum

Museets historia kan följas tillbaka till 1735 då professorn i naturkunnighet Kilian Stobaeus donerade sin samling av naturalier och kuriositeter till Lunds Universitet. (Det finns […]

Residenset i Malmö

Landshövdingens residens i Malmö ligger vid Stortorget och är granne med Rådhuset. Byggnaden bestod ursprungligen av två separata byggnader som slogs samman vid en ombyggnad […]

Sida 1 av 11