tingshus

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 212

S:t Pauli församlingshem

Bredvid kyrkan på Kungsgatan ligger församlingshemmet°. Vid fototillfället var det mycket halt på cykelbanan som leder runt kyrkan mot församlingshemmet och under denna korta tid […]

Alingsås tidning

Alingsås tidning (hemsida°) är en tredagarstidning som bevakar Alingsås, Vårgårda och Herrljunga kommuner. Tidningen grundades som Alingsås Weckoblad. Sitt nuvarande namn fick tidningen 1888. Släkten […]

Eksjö tingsrätt

Eksjö tingsrätt

Eksjö var länge tingsplats både för Eksjö stad och det omkringliggande Södra Vedbo härad. Häradet hade haft tingsplats i Eksjö, men det var först 1875 […]

Eslövs tingshus

Eslövs tingshus

Eslöv utvecklades tack vare järnvägen från en liten by till ett samhälle som fick stadsrättigheter 1911. Denna utveckling medförde även ett ökat behov av att […]

Gamla tingshusen, Borås

Korsningen Sturegatan – Södra Kyrkogatan är riktigt intressant för tingshusintresserade. Här ligger nämligen två tingshus mittemot varandra. På ena sidan ligger Vedens härads tingshus från […]

Gamla tingshuset, Eksjö

Gamla tingshuset, Eksjö

Gamla tingshuset i Eksjö ligger vid Tingsgatan. Eksjö har varit tingsplats sedan 1300-talet, både för Södra Vedbo härad och Eksjö stad. Tingshuset för Södra Vedbo […]

Gamla Torg, Ljungby

Ljungby växte fram kring Gamla Torg. Här låg Gästgivaregården som bland annat drevs av den legendariska Märta Ljungberg (1656-1741). En minnessten har rests över Ljungberg […]

Hörby museum

Hörby museum ligger inrymt i det gamla tingshuset. Frosta härads tingshus byggdes 1885 efter ritningar av Salomon Sörensen. 1916 skapades Frosta och Eslövs domsaga med […]

Ishults tingshus

Vapen Oskarshamn

Tunalän härads tingsställe låg under åren 1730-1936 i Ishult. Häradet ingick från 1680 i Tunaläns tingslag med Sevede härad och Aspelands härader i en gemensam […]

Kommunhuset & tingshuset, Nora

Vapen Nora

Det gamla tingshuset från 1905 är numera Noras kommunhus. När huset stod klart blev det tingsplats för Grythytte och Hällefors härad (som flyttade sin tingsplats […]

Kommunhuset & tingshuset, Västervik

Kommunhuset & tingshuset Västervik

Västerviks kommun ligger på Fabriksgatan 21 i utkanten av Stadsparken och granne med Sofiaskolan. Västerviks kommuns förvaltningar fick flytta ut något brådstörtat från den tidigare […]

Kommunhuset, Broby, tingshuset

När Östra Göinge kommun bildades 1974 av sammanslagningen av Broby, Glimåkra, Hjärsås och Knislinge kommuner placerades kommunhuset i Broby. Information om öppettider och andra kontaktuppgifter […]

Kommunhuset, Sävsjö

Nuvarande Sävsjö ligger i Västra härad i Njudung. Häradets tingställe flyttades runt en del genom åren. Under 1600-talet låg det i Sävsjö by. 1694-1734 i […]

Kulturskolan, Tranås

Tingshuset, Tranås

Gamla tingshuset i Tranås ligger vackert vid Svartån. Tingshuset byggdes 1910 som Norra Vedbo härads tingslag som ingick i Norra Vedbo och Södra Vedbos domsaga. […]

Listers härads tingshus, Sölvesborg

Listers härads tingshus uppfördes 1921 efter ritningar av Gunnar Asplund. Tingsrätten blev byggnadsminne 1993. Ungersgatan binder samman tingshuset med järnvägsstationen. Tidigare hade häradsrätten legat i […]

Luggude härads tingshus, Helsingborg

Luggude härads tingsplats flyttades år 1896 från Mörarp till Kaliforniegtan 3 i Helsingborg. Tingshuset var verksamt fram till tingsrättsreformen 1971. Då slogs häradsrätten och Helsingborgs […]

Marieholms tingshus

Onsjö härad flyttade 1776 sitt tingställe från Annelöv till Åkarp, Marieholm. Tingshuset uppfördes 1800. Andra halvan av 1800-talet innebar en del förändringar i gränsdragningar av […]

Norrköpings tingsrätt

Tingsrätten i Norrköping har gradvis växt fram från tingshuset på hörnet Olai kyrkogata och Södra Promenaden. Tingshuset byggdes 1902-1904 efter ritningar av Isac Gustaf Classon. […]

Polishuset, tingshuset Vimmerby

Vapen Vimmerby

1936 stod Sevede och Tunalän häraders domsagas tingshus klar på Kungsgatan 10. De båda tingslagen slogs samman och de fick gemensam tingsplats. Sevede hade haft […]

Sjöbo kommunhus

Färs härad bildade gemensam domsaga med Frosta härad fram till 1877. Från 1729 (från 1740 i nytt tingshus) flyttades tingsförhandlingarna för Färs härad till Sjöbo. […]

Sida 1 av 212