väderkvarn

Se platserna på en karta.
Klicka på bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Kulbacken friluftsmuseum, Västervik

Kulbacken friluftsmuseum

Friluftsmuseet är en del av Västerviks museum. Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening bildades 1917 bland annat med målsättningen att upprätta ett friluftsmuseum i Skansens och Kulturens anda. […]

Museiparken, Växjö

Museiparken ligger längs stationsområdets södra sida. Här finns ett antal hitforslade byggnader såsom en ryggåsstuga, en väderkvarn samt gamla Domprostgården. Huset byggdes 1750 och fungerade […]

Perslunds hembygdsgård, Åstorp

Perslunds hembygdsgård drivs och förvaltas av Åstorps hembygdsförening°. Gården, Östergård, tillhörde under 1700-talet Björnekulla by. Vid enskiftet omkring 1810 flyttades gården till strax väster om […]

Rantens kvarn

Rantens kvarn byggdes 1870 och drevs med vindkraft fram till 1918 då den elektifierades. År 1965 tog kommunen över kvarnen. Sedan en renovering 1996 har […]

Sjöbo mölla

Sjöbo mölla, även känd under namnet Sjöbo Valskvarn, stod ursprungligen utanför Sjöbo i en ekbacke i Omma. Möllan restes 1740 (då såsom en stubbamölla). År […]

Skanörs mölla

Skanörs vindmölla är Skånes äldsta vindmölla av stubbamöllatyp. Möllan är troligen byggd mellan början av 1700-talet och 1769. Den består av virke från äldre möllor […]

SW Seed, Svalöv

SW Seed hette fram till 2010 Svalöf Weibull AB. Detta företag kan leda sin historia, dels tillbaka till Weibull utanför Landskrona, dels till Svalöf AB. […]

Sida 1 av 11