Gamla Landskrona station

Gamla Landskrona station är en säckstation. Från Landskrona byggdes och grundades under 1800-talet och början av 1900-talet ett antal privatbanor.

Först ut var Landskrona och Helsingborgs Järnvägar (L&HJ), där de två rivaliserande hamnstäderna kopplades ihop med stambanan i Eslöv. Landskrona och Helsingborg utgjorde två grenar på linjen som delades i Billeberga. Banan invigdes 1865 och förstatligades 1938. Persontrafiken mellan Landskrona och Billeberga upphörde 1982 och godstrafiken året därpå. Spåren har rivits upp.

Nästa linje blev Landskrona – Ängelholm järnväg (LEJ) (1876) som gick via Billesholm och Åstorp till Ängelholm. Banan förstatligades 1896. Trafiken mellan Billesholm och Landskrona började avvecklas från 1960-talet. De sista sträckorna revs upp 1992.

Landskrona-Kävlinge Järnväg (LaKJ) kom igång 1893 mellan Landskrona och Kävlinge. Detta bolag slogs 1919 samman med Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ) till Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ). Banan förstatligades 1940.

Det sista bolaget Landskrona–Kävlinge–Sjöbo Järnväg (LKSJ) byggde inte några nya spår till Landskrona när bolaget började trafikera banan 1906, utan delade bana med LaKJ och sedemera LLTJ mellan Landskrona och Kävlinge.

Persontrafiken till stationen upphörde 2001 när nya Västkustbanan och Landskronas nya station invigdes.

Portalsida: Landskrona
Externa länkar:
Platsens koordinater: 55.867528,12.831441
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 3 december, 2012  

Kommentera