Gamla spritfabriken Eslöv

Gamla spritfabriken Eslöv

Gamla spritfabriken i Eslöv är en fascinerande plats, inte enbart rent arkitektoniskt och industrihistoriskt, utan även för hur den sedan 1957 nerlagda fabriken har över decennierna lyckats undgå att rivas. Till skillnad från många andra industrihistoriskt värdefulla byggnader i mycket bättre skick, som rivits efter förhastade eller opportunistiska beslut, har spritfabriken levt vidare och förfallit under olika myndigheters beskydd.

Spritfabriken uppfördes ursprungligen 1904 som mjölkpulverfabriken AB Siccator. Verksamheten ändrades 1910 till sprittillverkning av Skånsk Spritförädling AB. Företaget förstatligades 1917 när det köptes upp av AB Vin & Spritcentralen.

Likt många andra industrier med monopolliknande ägarförhållanden koncentrerades tillverkningen alltmer. Från 1800-talets tusentals små brännerier fanns det vid mitten av 1950-talet endast 8 fabriker kvar i landet. Koncentrationen accelererade ytterligare när fabriken i Eslöv stängdes.

Sedan dess har byggnaderna används till olika ändamål som lager, utställningar, svartklubbar mm. Planer på att sanera området och till exempel bygga bostäder har lanserats genom åren och i lokalpressen har man då kunnat läsa om att nu är det dags för rivning.

Senaste idén är att delar av den delvis ruinliknande fastigheten ska byggas om för att kulturskolan ska kunna få mer ändamålsenliga lokaler. Kulturskolan huserar sedan många år i Gamla rådhuset.

Nuvarande ägare är kommunala Eslövs Bostads AB.

Sprittillverkning har genom historien varit en skånsk paradgren och numera har Eslövs kommun åter en världsledande sprittillverkare. Purity Vodka producerar sin kvalitetsvodka i en gammal ekonomibyggnad som tillhör Ellinge slott.

Portalsida: Eslöv
Interna länkar: Ellinge slott
Externa länkar: Artikel (2008) av Industrihistoria i Skåne (PDF), Intressant diskussion på YIMBY:s webbplats (2009), Interiörer hos Tillträde Förbjudet |
Platsens koordinater: 55.832251,13.305752
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 19 mars, 2017  

Galleri från Gamla spritfabriken Eslöv

Se bilderna i bättre kvalitet på a) Mobil och läsplatta genom att dubbelklicka på bilden. b) Dator genom att se galleriet på Flickr. (Flickrlänken fungerar inte för mobila enheter då Flickrappen öppnas istället.)

Kommentera