Genarp – Gödelöv (SkR)

Genarps kyrka och Gödelövs kyrka

När man är på plats kan man konstatera, som i Linnés skildring, att kyrkorna i Genarp och Gödelöv inte ligger särskilt långt ifrån varandra. Närheten uppfattas dock olika i Genarp och Gödelöv: Gödelövs kyrka är synlig från Genarps kyrka, men sikten mot Genarp skyms av träden vid Gödelövs kyrka.

Portalsida: Genarp
Externa länkar: Linnés skånska resa 8 juni, Gödelövs kyrka på Kyrkokartan och på Wikipedia | Wikipedia | Kyrkokartan |
Platsens koordinater: 55.607542,13.404222
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 30 september, 2014  
Filmens text: Göddelöv och Genarp voro tvenne kyrkor, som icke lågo en fjärdedels kvart ifrån varandra.

Kommentera