Hörby bibliotek & station

Hörby bibliotek° ligger i det gamla järnvägshotellets lokaler. Innan biblioteket flyttade in 1978 hade det även funnits en tillverkning av kappor i huset: T.B. Wibergs kappfabrik. Tillbyggnaden längs Nygatan gjordes när huset användes som syfabrik.

Tågtrafiken försvann ganska tidigt från Hörby. Järnvägsstationen finns dock kvar och dess unika sidobyggnader, som ursprungligen fungerade som lokstallar, finns även kvar. Första järnvägslinjen som byggdes till Hörby var ångspårvägen Höör-Hörby Järnväg (HHyJ) (1882). Några år senare (1886) invigdes Hörby-Tollarps Järnväg (HTJ). Denna bana uppgick i Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ) 1897. Linjen till Eslöv (EHJ) stod klar 1897. EHJ inlemmades redan nästa år i ÖSJ. Linjen till Eslöv slog ut en del av trafikunderlaget till Höör. HHyJ såldes 1915 till ÖSJ, som lade ner trafiken 1929.

Persontrafiken upphörde 1961 på linjen Hörby-Tollarp. Sträckan Hörby-Eslöv lades ner 1967 och denna bana samt linjen Hörby- Tollarp revs upp samma år.

Portalsida: Hörby
Externa länkar:
Platsens koordinater: 55.855176,13.661429
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 3 juni, 2011  

Kommentera