Klostret i Ystad

Klostret, Ystad

Klostret i Ystad byggdes ursprungligen som klosterkyrka och kloster åt Fransiscanerorden (gråbröderna). Klostret grundades 1267 av riddar Holmger och hans hustru Katarina. Kyrkan växte fram under 1200-1400-talen. Klosterlängorna byggdes i slutet av 1300-talet.

Klostrets verksamhet avslutades under reformationen efter att kung Fredrik I år 1532 gett Ystads borgmästare och råd tillåtelse att överta klostret. Västra och norra längorna revs omkring år 1600, medan den östra ännu bevarade längan användes som hospital till 1777 då den fick nya uppgifter som kronobränneri och därefter magasin. Klosterkyrkan användes som kyrka.

Under århundradena förföll klosterkomplexet och vid sekelskiftet 1900 fanns långt gångna planer att riva klosterlängan. Det förhindrades bland annat av den år 1907 grundade Ystads Fornminnesförening. Från 1909 igångsattes en renovering av klosterlängan och 1912 invigdes ett museum och bibliotek i längan. 1962 överlämnades kyrkan till museet. 1967 återinvigdes klosterkyrkan.

Under 2000-talet har även mycket energi lagts på klosterträdgården och rosariet av föreningen Trädgårdsgruppen Sub Rosa.

Portalsida: Ystad
Externa länkar: Sub Rosa, Kommunens sida om klostret | Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.43126,13.819771
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 26 januari, 2016  

Galleri från Klostret i Ystad

Se bilderna i bättre kvalitet på a) Mobil och läsplatta genom att dubbelklicka på bilden. b) Dator genom att se galleriet på Flickr. (Flickrlänken fungerar inte för mobila enheter då Flickrappen öppnas istället.)

Kommentera