Lärkesholm

Lärkesholm

Under den skånska resan gjorde besöket på Lärkesholm och mötet med baron Berndt Wilhelm von Liewen (1685-1771) stort intryck på Linné. Liewen var bland annat en mycket kreativ uppfinnare och Linné beskrev en del av Liewens idéer.

Kulturlandskapet kring sjön anses av länsstyrelsen ha högt kulturhistoriskt värde.

Portalsida: Örkelljunga
Externa länkar: Länsstyrelsens sida om Lärkesholm, Linnés skånska resa 25 juli | Wikipedia |
Platsens koordinater: 56.289001,13.387656
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 30 september, 2014  
Filmens text: Lärkesholm, översten vid Kronebergs regemente, herr baron Liewen tillhörig, låg 2 kvart ifrån Bälinge bredevid vägen.

Kommentera