Lomma kommunhus

Lomma kommun ligger vid en rondell i anslutning till det stora hamntorget. Från kommunhuset kan man se hur det stora industriområdet väster och norr om Höje å omvandlats till bostadsområde. Kommunledningen har därmed dagligen sett hur den gamla tegel-, cement- och eternitorten omvandlas till ett samhälle för kunskapsarbetare. Detta är kanske extra tydligt genom att det nya biblioteket ligger i blicklinjen ner till hamnen.

På flera ställen på kommunhuset finns Lommas kommunvapen. Det röda ankaret är inte (vilket man kan tro) direkt kopplat till sjöfart och fiske, utan till Henning Olsen Anckargrip — grundläggaren till Lommas tegelindustrier på 1600-talet. Att ankaret hänger framför en tegelvägg är då inte så oväntat.

Portalsida: Lomma
Externa länkar:
Platsens koordinater: 55.674995,13.071864
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 1 juni, 2011  

Kommentera