Lunds gamla observatorium

Observatoriet (1867), som är ritat av Helgo Zettervall, ligger i Observatorieparken. Universitetet hade under Andreas Spoles ledning utrustat ett observatorium redan 1672, men det brann upp i samband med slaget vid Lund. Därefter dröjde det ända tills 1749 innan det fanns kraft till att skapa ett nytt observatorium. Detta inrättades i Lundagårdshusets runda torn. Här var det trångt och långt ifrån goda lokaler för astronomiska observationer. Det nya observatoriet som stod klart 1867 gav astronomerna helt nya förutsättningar för deras arbete.

Verksamheten växte vid observatoriet och nya byggnader tillkom för den alltmer omfattande forskningen. Räknehuset stod klart 1912, arkitekt Henrik Sjöström. Vidare tillkom grindstugan och seismografkällaren.

Ett nytt observatorium byggdes efter riksdagsbeslut 1962 (medfinansiering av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse) på Jävan, Romeleåsen utanför Genarp. Observatoriefilialen disponeras numera av Vattenhallen Science Center° vid LTH.

År 2001 flyttade Astronomiska institutionen° till nya lokaler vid gamla vattentornet. De gamla lokalerna kunde därmed användas till nya verksamheter. Anläggningen är byggnadsminne under starkt skydd. När Utflyktsverige var vid observatoriet skulle man dock kunna tro att observatorietornet numera används som skorsten! (bild)

Läs mer om de intressanta byggnaderna° i Observatorieparken på bloggen Mitt Lund samt om astronomins historia° i Lund på Astronomiska institutionens webbplats.

Observatorieparken skiljs från Stadsparken av en gammal försvarsvall, Högevall. Bilder 1, 2, 3 (Bilderna är från tiden innan genombrottet av vallen). Högevall förknippas numera oftast med sim- och sportanläggningen med samma namn.

Portalsida: Lund
Externa länkar: Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.700003,13.187842
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 16 februari, 2017  

Kommentera