Malmöhus slott

Under Erik av Pommerns regering uppfördes ett kastell i Malmö under 1430-talet. Fredrik I påbörjade en storstilad ombyggnad men en stor del raserades under Grevefejden. Därefter lät Christian III uppföra en ny befästning 1537-1542.

Under den svenska tiden hölls en del politiska fångar inspärrade på slottet. 1828 blev slottet omvandlat till fängelse. Fängelset tömdes på fångar 1909. Från slutet på 1820-talet påbörjades omfattande restaureringsarbeten på slottet. En mer fördjupad text° om slottets historia finns på Sylve Åkessons hemsida.

Malmö museums historia sträcker sig tillbaka till 1841. Under lång tid hade den privata föreningen inga egna lokaler. Detta löste sig inte omedelbart när staden tog över museet. 1901 fick dock museet egna lokaler i det som nuförtiden är Slottetdelen av Malmö stadsbibliotek.

1937 stod nya lokaler färdiga för museet på Malmöhus slott. Här har sedan dess museet kunnat bygga upp bland annat en ansenlig konstsamling.

Läs mer om aktuella utställningar, öppettider mm på Malmö museers webbplats°. Malmö museer är även aktiva med sociala medier och kan följas på bland annat Facebook och Twitter.

I anslutning till slottet finns Kommendanthuset, Teknikens och Sjöfartens hus, Slottsmöllan och Fiskehoddorna.

Här är en trevlig, kortare rundvandring på slottet som har lagts upp av användaren Skånska slott:

Portalsida: Malmö
Externa länkar: Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.605112,12.986709
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 6 maj, 2013  

Kommentera