Maltesholm

Maltesholms slott omges av en mycket gammal och fredad skog. Slottsparken är öppen för allmänheten. En sevärdhet är ”Höge väg” som leder upp till slottet. Vägen påbörjades 1775 och fullbordades 1824.

Portalsida: Kristianstad
Externa länkar: Linnés skånska resa 25 maj, Sylve Åkessons sida om slottet | Wikipedia |
Platsens koordinater: 55.901548,13.98095
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 29 september, 2014  
Filmens text: Det stora stenhuset [...] var på alla sidor omgivet med en stor, fyrkantig damm och vindbrygga, beprydd med sköna trädgårdar, som på västra sidan stego upp i höjden, uti vilka sågos de skönasta alléer av de vackraste lövträn och de täckaste häckar av avenbok eller charme. I denna trädgård uppsprang en rinnande källa, som gav ett klart vatten till dammarna.

Kommentera