Motala hamn och turistbyrå

Hamnen i Motala° ligger där Göta kanal mynnar ut i Vättern. I hamnen ligger AB Göta kanalbolags° huvudkontor, som även inrymmer stadens turistbyrå°.

Ångbåten på bilden heter s/s Motala Express. Fartyget har sedan det byggdes varit innesluten i Vättern då den är för lång för att kunna gå genom slussarna i Göta kanal. Hösten 2010 kapades dock en bit av fören och ångbåten kunde lämna Vättern. Vill man därmed se ångbåten ska man inte längre åka till Motala. Läs mer om fartygets historia° på hemsidan, där det även finns bilder° från resan längs Göta kanal 2010.

Portalsida: Motala
Externa länkar:
Platsens koordinater: 58.534411,15.040224
Se platsen på karta & Street View:
Senast ändrad: 21 maj, 2011  

Kommentera