HHJ

Helsingborg hade fått en anslutning till Södra stambanan i Eslöv 1865. Denna förbindelse, som trafikerades av Landskrona & Helsingborgs Järnväg (L&HJ), innebar att planer på en tågförbindelse till Hässleholm blev uppskjutna.

Dessa planer togs dock upp igen på 1860-talet och ledde till att en bana byggdes mellan Helsingborg och Hässleholm. Järnvägen invigdes 1875. Järnvägens ändpunkt i Helsingborg var Ramlösa, men bolaget skrev kontrakt med L&HJ om att få trafikera sträckan Ramlösa – Helsingborg Central. Parallellt med det stora byggprojektet anlade bolaget även en bibana mellan Bjuv och Billesholm.

HHJ övertog Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ) 1897. Denna bana förlängdes till Eslöv 1898. Driften mellan Röstånga och Eslöv bedrevs av dotterbolaget Röstånga-Eslövs Järnväg (REJ). Dotterbolagen slogs 1921 formellt samman till Klippan-Eslövs Järnväg (KEJ).

Ängelholms stad köpte 1927 Ängelholm–Klippans järnväg (EKJ) på exekutiv auktion. Driften sköttes därefter av HHJ.

Verksamheten var oftast lönsam för HHJ, men på 1930-talet började det gå sämre. HHJ lyckades inte få igång något större samarbete med L&HJ och när staten visade intresse av att köpa bolaget beslöt sig ägarna för att sälja. Bolaget förstatligades 1938. Trafiken mellan Bjuv och Billesholm hade upphört redan 1934.

Källa: Historiskt.nu, (karta)


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Hässleholms centralstation

Järnvägen kom till Hässleholm med Södra stambanan 1860. Hässleholm började därefter bli allt viktigare som järnvägsknut. Första bibanan blev till Kristianstad och 1865 kunde trafiken […]

Klippan station

Klippans ståtliga stationshus invigdes 1875 när Helsingborgs-Hässleholms järnvägs AB, (HHJ), påbörjade sin verksamhet. 1940 förstatligades järnvägen och elektrifierades tre år senare. Järnvägsstationen fick namnet Klippan […]

Perstorps station

Perstorps station ligger längs Skånebanan, som öppnades 1875 som Hälsingborg-Hässleholms Järnväg (HHJ). Länk till fotografi° med den ursprungliga stationen. Vill man läsa mer om Perstorps […]

Åstorp station

Åstorp kan se tillbaka på en historia som ansenlig järnvägsknut. Helsingborg-Hässleholm järnväg (HHJ) invigdes 1875. Linjen förstatligades 1940. Läs mer om Skånebanan° på järnväg.net. Landskrona […]

Sida 1 av 11