KEJ

Klippan-Eslövs Järnväg (KEJ) uppstod 1921 från en formell sammanslagning av Helsingborg-Hässleholms Järnvägs (HHJ) dotterbolag Klippan-Röstånga Järnväg (KRJ) och Röstånga-Eslöv Järnväg (REJ).

Staten övertog HHJ och dess dotterbolag 1942.

Källa: Historiskt.nu, Historiskt.nu, (karta)


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866.Nuvarande stationshuset, som […]

Klippan station

Klippans ståtliga stationshus invigdes 1875 när Helsingborgs-Hässleholms järnvägs AB, (HHJ), påbörjade sin verksamhet. 1940 förstatligades järnvägen och elektrifierades tre år senare. Järnvägsstationen fick namnet Klippan […]

Sida 1 av 11