L&HJ

Städer som inte låg längs Södra stambanan förstod vid mitten av 1800-talet att det gällde att bygga anslutningar om man ville följa med på den snabba ekonomiska utvecklingen.

De gamla hamnstäderna Helsingborg och Landskrona ville båda bygga egna anslutningar, men efter förhandlingar med staten fick de enas om ett gemensamt projekt. Detta samarbete utmynnade i Landskrona & Helsingborgs Järnvägar (L & HJ). Järnvägen, som invigdes 1865, anslöts till stambanan i Eslöv och förgrenades till Landskrona respektive Helsingborg i Billeberga.

Trafiksituationen i Helsingborg var krånglig med flera olika järnvägsbolag. Diskussioner mellan L&HJ och Helsingborg – Hässleholms Järnväg (HHJ) ledde inte till något större samarbete. När staten visade intresse för att utöka sin tågverksamhet på 1930-talet beslöt ägarna till L&HJ (liksom HHJ) att sälja. Bolaget förstatligades 1938 och inlemmades i SJ 1940.


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866.Nuvarande stationshuset, som […]

Sida 1 av 11