LTJ

Lund-Trelleborgs järnväg (LTJ) började sin verksamhet 1875. Bolaget expanderade genom att införliva Lund-Kävlinge Järnväg (LKJ) 1903 och gå samman med Landskrona-Kävlinge Järnväg (LaKJ) 1919. Bolagen bildade då Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg (LLTJ). Detta bolag förstatligades 1940


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Järnvägsbro Ringvägen, Lund

Järnvägsbron över Ringvägen är från 1936 och ett av få minnesmärke från Lund-Trelleborgs Järnväg (LTJ) (från 1919 Landskrona-Lund-Trelleborgs Järnväg LLTJ). Det går fortfarande godståg på […]

Lunds Centralstation

Södra Stambanan kom till Lund 1856, men stationsbyggnaden blev klar först 1858. Husets arkitekt är okänd. Större ombyggnader av stationen gjordes 1872-1875 efter ritningar av […]

Trelleborgs Central

Trelleborgs central

Trelleborgs centralstation öppnades åter för persontrafik i december 2015 efter att ha legat i törnrosasömn under flera decennier. Stationen uppfördes 1897 efter ritningar av arkitektfirman […]

Sida 1 av 11