MÅJ

Mönsterås-Åseda Järnväg (MÅJ)

Som namnet indikerar startades bolaget för att sammanbinda hamnen i Mönsterås och järnvägsknuten Åseda med en smalspårig järnväg (891 mm). Projektet utgick från Mönsterås, men kom aldrig längre än till Fagerhult. Detta berodde på att bygget kantades av stora motgångar och konkurser så att koncessionen för sträckan Fagerhult-Åseda gick ut innan ett bygge på sträckan hunnit komma igång. Järnvägen byggdes i etapper: Mönsterås-Sandbäckshult 1902; Sandbäckshult-Alsterbro 1905; vidare till Kråksmåla 1912, Grönskåra 1913 och Fagerhult 1916. Planer fanns att förlänga linjen till bland annat Virserum, men dessa planer förverkligades inte.

Järnvägen var ingen lönsam affär, särskilt inte sträckan Sandbäckshult-Fagerhult. Banan förstatligades 1940. Passagerartrafiken lades ner i etapper: Sandbäckshult-Fagerhult 1959 och Sandbäckshult-Mönsterås 1962. Godstrafiken upphörde 1963 mellan Sandbäckshult och Fagerhult, medan trafik finns kvar på den övriga sträckan. Detta beror på att en massafabrik anlades norr om Mönsterås 1959. Denna trafik har medfört att järnvägen från Sandbäckshult till Mönsterås bruk har byggts om till normalspår.


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Mönsterås station

Mönsterås station

Mönsterås resecentrum finns i gamla järnvägsstationen och på delar av bangården för Mönsterås-Åseda Järnväg (MÅJ). Som namnet indikerar startades bolaget för att sammanbinda hamnen i […]

Sida 1 av 11