Malmö museer


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Kommendanthuset, Malmö

Kommendanthuset är en del av Malmö museer. Huset byggdes under Gustav III regering. Tidigare fanns en stor militärhistorisk avdelning. Museet är numera mer inriktad på […]

Malmöhus slott

Under Erik av Pommerns regering uppfördes ett kastell i Malmö under 1430-talet. Fredrik I påbörjade en storstilad ombyggnad men en stor del raserades under Grevefejden. […]

Teknikens och Sjöfartens hus, Malmö

Teknikens och Sjöfartens hus kan leda tillbaka sin historia till 1960 då det tekniska museet öppnade i ett nybyggt museum. delen med Sjöfartsmuseum tillkom 1978. […]

Sida 1 av 11