SSB

Södra Stambanan var ett statligt järnvägsprojekt som kom att binda samman Skåne och Stockholm. Järnvägen drogs inte mellan redan etablerade städer, utan i obygder långt från kusten för att främja ekonomisk utveckling och vara militärt mindre sårbart. Stambanan drogs därmed väster om städer som Hörby, Kristianstad och Eksjö, vilket medförde framväxten av nya, dynamiska städer som Eslöv, Hässleholm och Nässjö.

Bygget startade från Malmö 1855. Banan nådde Lund 1856 och slutligen Nässjö 1864, där järnvägen svängde västerut på en bandel som påbörjats från Falköping. Även denna sträcka invigdes 1864 i Nässjö.

Södra stambanans ursprungliga sträckning gick därmed mellan Malmö och Falköping. Senare byggdes järnvägen nordost från Nässjö genom Mjölby, Linköping, Norrköping och Katrineholm. Numera är det denna sträckning som betecknas som Södra stambanan. Stambanan elektrifierades 1932-33.

Källa: Svensk uppslagsbok 28:848 (2. uppl.)


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866.Nuvarande stationshuset, som […]

Hässleholms centralstation

Järnvägen kom till Hässleholm med Södra stambanan 1860. Hässleholm började därefter bli allt viktigare som järnvägsknut. Första bibanan blev till Kristianstad och 1865 kunde trafiken […]

Höör station

Den ståtliga järnvägsstationen blev klar i samband med byggandet av Södra stambanan 1858. Från Höör kan man åka norrut mot Hässleholm eller söderut mot Eslöv. […]

Lunds Centralstation

Södra Stambanan kom till Lund 1856, men stationsbyggnaden blev klar först 1858. Husets arkitekt är okänd. Större ombyggnader av stationen gjordes 1872-1875 efter ritningar av […]

Nässjö resecentrum

Nässjö är en av de viktigaste järnvägsknutarna i Sverige. Här sammanstrålar linjer mot Stockholm, Hallsberg, Jönköping, Värnamo-Halmstad, Vetlanda och Hultsfred. En bra plats att läsa […]

Osby station & turistbyrå

Osby ligger vid Södra stambanan och har haft tågförbindelser sedan invigningen 1862. I den nya stationsbyggnaden finns turistbyrån. Information om öppettider och sevärdheter finns på […]

Sävsjö station

Sävsjö ligger vid Södra stambanan. Den första stationen invigdes 1864 efter ritningar av August Edelswärd. På 1920-taet ersatte ett nytt hus ritat av Folke Zetterwall […]

Älmhults station

En stationsbyggnad öppnades 1862 vid Södra Stambanan. Senare fick Älmhult även järnvägsförbindelser till Sölvesborg (1901 SOEJ) och Kristianstad (1909, CHJ). Information om stationen°. Stationen ligger […]

Sida 1 av 11