YBJ

Ystad-Brösarps Järnväg invigdes 1899 och förstatligades 1941. Karta° över bansträckningen på Historiskt.nu.


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Tomelilla station

Tomelilla växte under 1800-talet fram som en viktig järnvägsknut. Första linjen var Ystad-Eslövs Järnväg (YEJ) vars delsträcka genom Tomelilla invigdes 1865. Ångspårlinjen Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg (CTJ) […]

Sida 1 av 11