YEJ

Normalspåriga Ystad-Eslövs Järnväg (YEJ) invigdes i två etapper: Ystad – Bjärsjölagård (1865) och Bjärsjölagård – Eslöv (1866). Bolaget, liksom övriga delar av Trafikförvaltningen Ystads Järnvägar (YJ), förstatligades 1941.

Källa: Historiskt.nu, (karta)


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Eslövs station

Eslövs station

Eslöv kan tacka järnvägen för sin utveckling. Södra stambanan drogs genom bygden och stationen anlades 1858, men ersattes av en ny byggnad 1866.Nuvarande stationshuset, som […]

Tomelilla station

Tomelilla växte under 1800-talet fram som en viktig järnvägsknut. Första linjen var Ystad-Eslövs Järnväg (YEJ) vars delsträcka genom Tomelilla invigdes 1865. Ångspårlinjen Cimbrishamn-Tomelilla Jernväg (CTJ) […]

Ystad station

Ystad station är numera vandrarhem och café. Stationen är känd från Wallanderfilmer där den har rollen som polishus. Stationsbyggnaden stod klar 1865. Arkitekt var Ludvig […]

Sida 1 av 11