YJ

Trafikförvaltningen Ystads Järnvägar (YJ) var en samarbetsorganisation/trafikförvaltning mellan sex var för sig oberoende järnvägsbolag. Samarbete hade skett tidigare, men först 1912 stadfästes samarbetet mer formellt.

Ystad – Eslövs Järnväg (YEJ)
Malmö – Ystads Järnväg (MYJ)
Börringe – Östratorps Järnväg (BÖJ)
Ystad – Gärsnäs – S:t Olofs Järnväg (YGStOJ)
Ystad – Brösarps Järnväg (YBJ)
Ystad – Skivarps Järnväg (YSJ)

Källa: Historiskt.nu, (karta)


Se platserna på en karta.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Ystad station

Ystad station är numera vandrarhem och café. Stationen är känd från Wallanderfilmer där den har rollen som polishus. Stationsbyggnaden stod klar 1865. Arkitekt var Ludvig […]

Sida 1 av 11