Albert Törnqvist


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Göta hovrätt

Göta hovrätt inrättades 1634. Byggandet av hovrättens huvudbyggnad påbörjades år 1639 med ritningar troligen av Simon de la Vallée. Hovrätten flyttade in 1650 trots att […]

Töreboda kyrka

Töreboda kyrka

Nuvarande Töreboda kyrka byggdes 1868-1870 på Börstorps backe. Arkitekt var Albert Törnqvist. Före 1939 hette kyrkan Björkängs kyrka.

Sida 1 av 11