Erik Dahlbergh


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Carl Gustafs kyrka, Karlshamn

Kyrkan har namngetts efter stadens grundare Karl X Gustaf. Erik Dahlbergh ritade kyrkan, som invigdes 1702. Nordost om kyrkan finns klockstapeln (1792) och församlingsgården (Bild […]

Kungstorget, Uddevalla

Kungstorget skapades 1806 utifrån den nya stadsplanen. Då fick torget namnet Gustaf Adolfs torg. Detta namn ändrades 1915 när staden fick en staty av grosshandlaren […]

Slottskapellet och Slottskyrkogården

Kapellet ritades av Erik Dahlbergh och stod klart 1694. Kyrkan fick en del tillbyggnader under 1800-talet. Läs mer om kapellet° och kyrkogården° hos Svenska kyrkan. […]

Trappan till Grännaberget

Trappen upp till Grännabergets friluftsmuseum börjar från Södra parken. Trappan upp till friluftsmuseet innehåller 243 trappsteg. Väl uppe möts man av en byst av Erik […]

Sida 1 av 11