Erik Josephson


Se platserna på en karta och läs mer om personen.
Klicka på de små bildrutorna för bildspel.
Sida 1 av 11

Gamla T4 regemente, Hässleholm

Gamla T4 regemente, Hässleholm

Skånes Trängkår, T4, omlokaliserades 1907 från Landskrona till nybyggda kaserner i Hässleholm. Byggnadrna ritades av Erik Josephson. 1949 omorganiserades T4 till regemente. 1986 flyttades T4 […]

Vattentornet Borås

Ett av Borås mest kända landmärken är vattentornet i Kvarnparken. Tornet invigdes 1900 och var i drift till slutet av 1960-talet. Tornet ritades av  arkitekten […]

Sida 1 av 11